Näktergalen – integrationsprojekt som gör skillnad och bygger broar
Näktergalen handlar om att stärka drivkraften till lärande och utveckling.
Att skapa möjligheter och inspiration genom medmänskliga möten.
Möte som på sikt kan göra världen lite, lite bättre.
 
Näktergalen är ett integrations- och utvecklingsprojekt, där studenter på Högskolan Väst är mentorer till låg- och mellanstadieelever på grundskolor i Trollhättan.
 
Syftet är att stärka drivkraften till kunskap och lärande, samt överbrygga sociala och etniska skillnader i samhället.
 
Trollhättan Rotaryklubb har ett engagemang i styr- och referensgruppen samt sponsrar ett mentorspar under verksamhetsåret.

Vill du veta mer om vårt engagemang, kontakta gärna våra rotarianer:

Barbro Holmgren
holmgren.barbro@gmail.com

Ulrika Leyon Bertilsson
ulrika.leyon@telia.com

För mer information om projektet, besök:
https://www.hv.se/samverka-med-oss/samarbeten-och-natverk/samverka-med-naktergalen/