Varmt välkommen till Trollhättans Rotaryklubb!

 

Den 1 juli 2022 börjar ett nytt Rotaryår, ett år där Rotary får sin första kvinnliga världspresident, Jennifer Jones.

Temat för 2022/2023 är Imagine Rotary, ett visionärt tema med en önskan om att vi som medlemmar ska tänka och drömma om de möjligheter vi har att förändra världen och vad vi kan göra. För mig handlar det om engagemang vilket vi ska fokusera på i vår klubb det kommande året.

Du kan läsa mer om Jennifer Jones och ta del av hennes budskap på:
https://www.rotary.org/en/jennifer-jones-imagines-rotary-fulfilling-big-dreams

Den 1 juli får vi även en ny Guvernör i vårt Distrikt, Thomas L Olsson, hemmahörande i Göteborg Örgryte RK. 

Kommande verksamhetsår kommer vi fortsätta med våra lunchmöten, vi undersöker möjligheterna till en alternativ mötesplats.

Vi kommer utöver ordinarie möten även att erbjuda Businessmöten, Seniorgruppens möten, ett par kvällsaktiviteter och förhoppningsvis även något eller några tillfällen med våra vänner i Vänersborg RK och Vänersborg Aurora RK. Därtill även vårt 85-års jubileum den 21 januari, samma datum som vår fina klubb grundades 1938.

Som President för Trollhättan RK under verksamhetsåret 2022-2023 kommer jag fokusera på att prata mer om vårt Rotary, dvs Rotariana och lägga fokus på engagemang.

Engagemang är kort och gott det vi är medlemmar i Rotary för. Även om vi haft roller som funktionärer tidigare i Rotary, varit medlemmar i flera år eller är ganska nya så är engagemanget grunden till vårt medlemskap, det är upp till var och en att bidra med vad man kan, att inte göra något alls är inget alternativ.

Engagemang kan innebära att du erbjuder din kompetens frivilligt i kommittéer, aktiviteter, bidra med program, tjänstgöra som funktionär, fortsätta vårda och utveckla ditt nätverk genom klubbesök i den egna klubben eller andra klubbar, ta med gäster till våra möten, utbilda dig om Rotary och förmedla budskapet om vårt Rotary.

 

Alla behövs och alla kan göra skillnad!

 

Per Frykner
President Trollhättan RK 2022-2023