Anledningen till att engagera sig i Rotary kan uttryckas på många sätt.

De flesta har sina personliga skäl men flera kan göra mer med de möjligheter klubbverksamheten ger och inom fyrfrågeprovets ram:
 
  • Personliga bekantskaper och ett medel att göra goda gärningar och affärer
  • Säkerställa höga etiska krav inom näringsliv och yrken
  • Personlig utveckling - föredrag och medlemmar med bredd i ämnen och yrkeskunskaper
  • Internationellt nätverk som ger kontakter, förståelse och fred genom ett världsomfattande kamratskap
  • Mångfald på alla sätt – kulturellt, genus, ålder, yrke, kunskap m.m.

Rotarys vision och mål

... att vi skall erbjuda service till andra, främja integritet samt fördjupa världsförståelse, goodwill och fred genom gemenskap och samverkan mellan professionella från  näringslivet och samhällets olika organisationer...
 
Presidenter och guvernörer formulerar årligen sina respektive mål och visioner, samtidigt som begreppet ”service above self” finns kvar som ett självklart tema för rotarianer.

Läs mer om Rotarys strategiska planer på www.rotary.org

Tillsammans ser vi en värld där människor förenas och agerar för att skapa bestående förändring över hela världen, i våra samhällen och även i oss själva