Budgetmöte och Samhällskommittén berättar

artikeltumnagel
Torsdagen den 16 maj 2024
 

Verksamheten i vår klubb består inte bara av möten. Samhällskommittén gör ett gott jobb som vi belyste idag. Barbro berättade om våra tre huvudprojekt, Rent vatten i Kenya, Näktergalen och stipendie för bästa ekonomiuppsats på Högskolan Väst.

Kommitténs projekt är också en viktig del av vår ekonomi men även och inte minst vårt, var och ens, engagemang i klubben och samhället. Vi pratade om behovet av ett ökat engagemang i klubben från fler medlemmar. 

Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 1.350kr för verksamhetsåret 2024-2025.

 

Budgetmöte och Samhällskommittén berättar 2024-05-15 22:00:00Z 0

RBN - Tema Industriproducerad mat

artikeltumnagel
Dialogforumet hölls hos Per Frykner i Leissner Datas lokaler på området Innovatum District fredagen den 26 april, där vi som vanligt inledde med en gemensam frukost, välkomnade nya medlemmar till forumet och en kortare presentation av oss själva och dialogforumets upplägg.
 
Temat för morgonen inleddes av undertecknad och utgick ifrån boken ”Vad vi äter” av Chris van Tulleken som berör det mångbottnade ämnet industriproducerad mat. Ämnet behandlades ur olika perspektiv bl. a. biologi, hållbarhet, hälsa, socialt och etiskt. Olika exempel belyste bristen på vetenskaplig evidens och även moraliskt förkastliga marknadsföringssätt. Det är tyvärr alltför lätt att lita på att industrin och myndigheter arbetar på rätt sätt. Forskningsrapporter feltolkas, felciteras och influeras av köpta forskare. Ögonöppnande var att industrin i vissa länder t.ex. USA, är självcertifierande utan föreskrivna provmetoder. Det vi äter är ofta biprodukter från annan industri som gjorts om för att kunna ingå som ingredienser i vår föda. Hållbar produktion togs upp för att belysa hur monokultur och brist på mångfald påverkar klimat och cirkularitet. Socialt ansvar belystes med exempel på hur industrin prånglar ut modersmjölkersättning och utsätter barn för hälsofara och anstränger familjers ekonomi i utvecklingsländer. Diskussionen tog fart och många kloka reflektioner luftades.
 
Vi tackar Per och Leissner Data för ett utmärkt värdskap i god Rotaryanda.
 
Vid tangentbordets summering
Thomas
RBN - Tema Industriproducerad mat 2024-05-02 22:00:00Z 0

Studiebesök Wargön Innovation

artikeltumnagel
Torsdagen den 2 maj 2024
 
Idag besökte vi Wargön Innovation, som är en prisbelönt innovationsmiljö som arbetar för ett cirkulärt samhälle. I första hand är de inriktade på industriell textilsortering, där de byggt upp en test- och demoanläggning. Elin Segerlind, som är kommunikatör på anläggningen, berättade om verksamheten. Hon gav oss en bild av hur textilåtervinning fungerar idag och vad som är på gång nu när kommunerna tar över ansvaret för återvinningen. Hon beskrev ett plaggs livscykel och de möjligheter som finns att skapa en lönsam cirkulation av plagget som t ex secondhand försäljning men också andra metoder att använda materialet i plagget. Ett mycket intressant besök som gav oss alla nya kunskaper i ämnet. Tack Elin för en bra dragning!
 
Studiebesök Wargön Innovation 2024-05-01 22:00:00Z 0

Gustav Thorin - Riksbyggen

artikeltumnagel
Torsdagen den 18 april 2024
 
För första gången hölls mötet i Oden Bistros nya lokal in mot gallerian på Oden. En mycket positiv förbättring av miljön. Ingen störning från köket längre.
Gustav Thorin från Riksbyggen besökte oss och berättade om hur bostadsrätter och bostadsrättsföreningar fungerar. Han beskrev vikten av att det finns en väl fungerande styrelse i föreningen och en god förvaltning. Han berättade också om Riksbyggens utbud av förvaltningstjänster. Ett mycket matnyttigt föredrag för den som bor i eller tänker sig att bo i en bostadsrätt. Vi tackar Gustav för ett engagerat föredrag.
 
Innan föredraget hölls ett kort medlemsmöte där det beslutades att Mats Johansson kommer att vara President även nästa Rotaryår 2024/25. Per Frykner valdes till Past President för samma period.
 
Gustav Thorin - Riksbyggen 2024-04-17 22:00:00Z 0

Företagsbesök - Trestad Laser

artikeltumnagel
Torsdagen den 7 mars 2024
 
Det hade återigen blivit dags för ett företagsbesök. Vi träffades utanför Trestad Laser på Hojum där vi möttes upp av företagets ekonomichef Christer Svensson som lotsade oss till ett konferensrum där den månghövdade besökarskaran precis fick plats. Efter lite fika berättade företagets vd Patrick Andersson om bolagets historia och verksamhet. Sedan blev det en rundtur i lokalerna som över åren spridit ut sig över Hojums industriområde. Vi imponerades av den högklassiga tekniska nivån på maskiner och arbeten. En udda verksamhet finns numer inom bolagets verksamhet. Man producerar exklusiva gitarrer i trä för ett svenskt företag. Udda och spännande inslag i en mekanisk verkstad! Tack Christer och Patrick för att vi fick komma och besöka er.
Företagsbesök - Trestad Laser 2024-03-06 23:00:00Z 0

RBN - Tema: Resiliens 
 

artikeltumnagel
Tema: Resiliens - motståndskraft, anpassning & återhämtning
 
Dialogforumets februarimöte hölls hos Sofia Sandflo i Svensk Fastighetsförmedlings fina lokaler på Storgatan 23 fredagen den 23 februari, där vi som vanligt inledde med en gemensam frukost med smörgåsar från Ekmans konditori. Selma, ”mäklarhunden” hälsade oss välkomna in i värmen. när vinden ven utanför och soptunnor och cyklar föll som käglor.
 
I dagens forum lyfte vi och hade erfarenhetsutbyte kring begreppet resiliens, som kan beskrivas som den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det kan handla om en biologisk, ekologisk, social och psykologisk resiliens, vilket gör det till ett viktigt och intressant tema för att bidra till en hållbar framtid. Vi fokuserade på social och psykologisk resiliens, kopplat till den enskilda individen i en social kontext.
 
Diskussionens rörde sig kring vilka egenskaper och förmågor som är utmärkande för resilienta individer, samt hur vi genom ett liv kan träna upp vår motståndskraft och anpassning. Genom evolutionen har människan påvisat en fantastisk anpassnings- och överlevnadsförmåga, men hur skapar vi motståndskraft i ett paradigmskifte med ett intrycksöverflöd? Helt klart påverkas vi under ett helt liv och våra förmågor stärks av att vi tar oss igenom utmaningar. Våra relationer, självtillit och en positiv attityd är några komponenter som är stärkande. I utmaningar sker utveckling, vilket ger en fingervisning om vikten av föräldraskap, skola och i verksamheter. I dessa roller behöver vi stabila och kommunikativa förebilder som visar hopp, inger förtroende och medkänsla. Resiliens kopplat till fysisk, psykisk hälsa och en känsla av en högre mening påvisar också samband.
 
Är som vanligt oerhört glad, stolt och tacksam för alla kloka och nyanserade inspel och tankar! Tack Sofia och SF för gott värdskap i god Rotaryanda.
 
Vid tangentbordets summering
Ulrika
RBN - Tema: Resiliens   2024-02-22 23:00:00Z 0

EGO-föredrag - Lennart Lindberg

artikeltumnagel

Torsdagen den 22 februari 2024

Frukostmötet inleddes med att vi fick en ny medlem i klubben. Lena Nygren mottog sin Rotarynål och presenterades kort av hennes fadder Pia Fogelberg. Välkommen Lena!

 

 

Efter det höll vår nye medlem Lennart Lindberg sitt  EGO-föredrag. Han har tidigare varit medlem i Ale Rotaryklubb och valt att flytta till vår klubb när Ale RK lades ned förra året. Vi fick veta att Lennart är uppvuxen i Helsingborg, att han jobbat inom fordonsindustrin inom Volvo i många är och att han nu bor i Ale kommun. Dykning har varit ett stort intresse genom livet. Tack Lennart för att vi fått lära känna dig lite djupare.

 

EGO-föredrag - Lennart Lindberg 2024-02-21 23:00:00Z 0

Sanny Mattelin - VD Eidar

artikeltumnagel
Torsdagen den 8 februari 2024
 

Idag lyssnade vi på Sanny Mattelin som är nytillträdd VD för Eidar, vårt kommunala bostadsbolag i Trollhättan. Han talade om Eidars - framväxt, nuläge och framtid. Han berörde också bolagets roll i samhället, bl a situationen i socialt utsatta områden och äldreboenden. Det märktes att Sanny brinner för bolaget Eidar och dess verksamhet. Det var ett härligt engagemang under föredraget! Vi tackar Sanny för insatsen.

Sanny Mattelin - VD Eidar 2024-02-07 23:00:00Z 0

RBN - Etisk stress

artikeltumnagel
Tema: Etisk stress 
 
Dialogforumets första möte hölls hos Maria Stommendal i Decides nya lokaler på Grafitvägen 15 fredagen den 26 januari, där vi som vanligt inledde med en gemensam frukost.
 
I dagens forum lyfte vi och hade erfarenhetsutbyte kring begreppet etisk stress.
 
Samvetsstress, moralisk stress eller etisk stress är ord som allt oftare används för att beskriva upplevelsen av att i sin yrkesroll inte kunna handla på det sätt som man själv uppfattar som det moraliskt rätta. Egenupplevda erfarenheter från både privat näringsliv och offentlig sektor (vård, skola) ventilerades och det fanns många exempel där mod och moralisk kompass fått utmanas i olika situationer. Som så ofta hamnar vi i frågor kring kultur, värdegrund och ledarskap. Viktigt att hitta kärnan, inta perspektiv och betraktelseavstånd kring situationer och se till att det finns möjligheter att kunna ventilera sina upplevelser. Att leva med ett inre skav kan få konsekvenser som att vi blir avtrubbade, cyniska och resignerar – något ”dör” på insidan. Att våga stå upp för ett högre syfte kan också vara kostsamt och få konsekvenser. För att kalibrera kompassen behöver vi ibland lyfta blicken och fundera över hur vi vill bidra och vara i världen och hur vi vill vi bli ihågkomna. I boken ”Etisk stress” finns en rad verktyg som kan vara hjälpsamma.  I slutändan handlar ju ledarskap om att göra världen till en bättre plats. Etisk stress och dilemman kommer alltid förekomma, men med klokskap  och gott omdöme kan vi bli bättre att hantera och lära av varandra över generationer.
 
Är som vanligt oerhört stolt och tacksam för alla kloka och nyanserade inspel och tankar! Tack Maria och Decide för gott värdskap i god Rotaryanda (rotaryhjulet står rotation av mötesplatser)
 
Vid tangentbordets summering
 
Ulrika
RBN - Etisk stress 2024-01-25 23:00:00Z 0

Klubbforum

artikeltumnagel
Torsdagen den 25 januari
 
Dagens frukostmöte var ett Klubbforum där deltagarna jobbade med att ta fram tankar som ska utveckla vår verksamhet.

Efter en god frukostmacka och något varmt att dricka delades gänget upp i grupper som fick i uppgift att ta fram det som är bra i verksamheten men också vad som kan blir bättre och på vilket sätt. Områden som var i fokus:

- utveckling av våra frukostmöten

- hur får vi ett bredare engagemang bland medlemmarna, fler som deltar på våra möten och i kommittéarbetet mm

 Efter grupparbetet redovisade grupperna snabbt vad de kommit fram till. 

Tack för det goda engagemanget under morgonen. Arbetet kommer att följas upp.

 

 

 

Klubbforum 2024-01-24 23:00:00Z 0

Taichi Matsumoto - student på Högskolan Väst

artikeltumnagel
Torsdagen den 11 januari
 
Vi fick lyssna på Taichi Matsumoto som är student på Högskolan Väst där han läser till en master inom Hållbar utveckling, ett ämne som vi rotarianer håller varmt om hjärtat. Han är där som Rotyary Global Grant stipendiat. Vår klubb har till uppgift att vara ett nätverk för honom att utnyttja på bästa sätt.

Taichi berättade om sitt liv under rubriken “Why I chose Sweden to do my Master’s Degree”. Hans föredrag blev som ett Ego-föredrag där han berättade om sin uppväxt, sina studier och hur det kom sig att han hamnade i Sverige, först i Växjö och sedan till Trollhättan. Han beskrev också skillnader mellan det japanska samhället och det svenska. Taichi noterade också ett par likheter mellan japanen och svensken som gjorde att han inte kände av någon kulturkrock när han kom hit. Både svenskar och japaner har ofta en lite större komfortzon än många andra. Dessutom är vi ofta lite blyga när vi träffar personer för första gången. 

Tack Taichi för att vi fick lära känna dig lite bättre! 

 

Taichi Matsumoto - student på Högskolan Väst 2024-01-10 23:00:00Z 0

Gåva till Kvinnojouren Duvan

Hela summan från lotteriet som anordnades på Julavslutningen 3100 kr, gick oavkortat till 
Kvinnojouren Duvan. Ordförande Ewa Lidman framför deras stora TACK till Rotary
som på detta sätt kan hjälpa kvinnor och barn på det skyddade boendet att få lite guldkant
på tillvaron under Julen.   
Gåva till Kvinnojouren Duvan Jenny Iodlovsky Norrby 2024-01-09 23:00:00Z 0

Julfrukost

artikeltumnagel
Torsdagen den 14 december
 

Denna morgon välkomnades vi till en morgon i julens och samvarons tecken. Frukosten bestod av julgröt, vörtbröd med skinka och te alternativt kaffe därtill. Julmusik spelades via vår nya högtalaranläggning. Under samvaron skickades en lotteriring runt. Många trevliga priser hade skänkts till lotteriet. Detta bidrog till en mycket generös lottförsäljning som inbringade drygt 3.000:-. Pengarna skänks oavkortat till kvinnojouren Duvan i Trollhättan.

Bengt Vilgot Johansson gav oss en betraktelse med julevangeliet som utgångspunkt. Många tänkvärda ord. Tack Bengt Vilgot för detta!

Vi avslutade med dragning i lotteriet som genomfördes i ett bra tempo.

Slutligen önskade vår president Mats Johansson oss alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

         

Julfrukost 2023-12-17 23:00:00Z 0

På gång i Trollhättan - Peter Eriksson

artikeltumnagel
Torsdagen den 30 november
Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson besökte oss och berättade om projekt som genomförts eller startats under hans första år i sin nya roll som ordförande. Det var allt från trehjuliga cyklar inom äldrevården till ljuspromenaden på Spikön, som invigs ikväll, till beslut om byggandet av en fastighet på Vårvik för äldre där också en förskola ska inhysas. Vi fick också en inblick i några projekt som kommer att genomföras nästa år. Peter lovade att det finns ännu mer på gång som han inte kunde prata om ännu. Vi tackar Peter för en intressant dragning och konstaterat att vi ännu en gång var många som besökte vårt frukostmöte. Roligt!
På gång i Trollhättan - Peter Eriksson 2023-11-29 23:00:00Z 0

Devalvering av språket och dess konsekvenser

artikeltumnagel
Tema: Devalvering av språket och dess konsekvenser
 
Dialogforumets novembermöte hölls hos i Byggnad 103, Innovatum District, Nohabgatan 14, fredagen den 24 november.
 
På ett fullsatt frukostmöte lyftes språkets historia, med kopplingar till bildning, demokrati, makt, propaganda, utanförskap, men också vad ett begränsat intellektuellt och språkligt kapital kan innebära i praktiken för den enskilde och vad tänkbara konsekvenser och risker blir i en förlängning. I en debattartikel i DN 2023-08-07 ställde Jan Scherman frågan: Vilket är viktigast? Kronans fallande värde – eller det svenska språkets devalvering i ett slags fritt fall till vulgarismens all time low? Intressant frågeställning att lyfta när tonen i det offentliga rummet har förändrats, förråats och fördummats.
 
Vi tackar Johan Olofsson, Förvaltningsdirektör för förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad som på ett galant sätt introducerade i temat genom en film och gav perspektiv på både forskning, fördomar och språklig ojämlikhet. Vi rörde oss kring hur skillnader i ordförråd begränsar respektive skapar möjligheter.
Citat: ”Mitt språks gränser betyder min världs gränser”
 
Är som vanligt oerhört stolt och tacksam för alla kloka och nyanserade inspel och tankar! Livsvärlden och systemvärlden behöver stå upp för och ta ett gemensamt ansvar för språk och bildning, om vi långsiktigt vill göra världen till en bättre och mindre polariserad plats. Var en förebild, fortsätt bry dig och bidra till en god ton och språkliga avtryck.
 
Vid tangentbordets summering
 
Ulrika
 
 
Devalvering av språket och dess konsekvenser Ulrika Leyon Bertilsson 2023-11-23 23:00:00Z 0

Nina Selander - VD NEVS

artikeltumnagel
Torsdagen den 16 november
 
På dagens mycket välbesökta veckomöte fick vi lyssna på Nina Selander, VD på NEVS, när hon berättade om hennes resa på Stallbacka-området och om hur hon hamnade i rollen som VD för NEVS i den mest turbulenta av tider. Bara dagar efter att hon tillsatts, fick hon i uppdrag att avveckla en hel verksamhet inför öppen arena. Hon berättade på ett mycket personligt och öppet sätt hur hon tacklade skriverier och vilket bemötande fick hon som ledande kvinna i en starkt mansdominerad bransch. Många var vi som blev djupt berörda av hennes berättelse. Tack Nina för att du delade med dig av dina erfarenheter!
 
                  
 
 
Nina Selander - VD NEVS 2023-11-16 23:00:00Z 0

Årsmötet

artikeltumnagel
Torsdagen den 2 november
 
Efter en god frukostmacka fick vi resa oss upp för att ta emot två nya medlemmar i klubben. Först fick Natalie Birnbach ta emot Rotarymärket som ny rotarian. Grattis och välkommen! Efter det presenterade Lennart Lindberg som ny medlem i klubben. Han kommer ifrån Aleklubben som tvingats lägga ned. Välkommen Lennart!
 
Vid veckans möte genomförde vi klubbens årsmöte.
Per Frykner var årsmötesordförande och gick bl a igenom verksamheten under hans president år 2022/23. En bra presentation som vidare på klubbens fina utbud i olika mötesformer. Ekonomin är stabil. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Vi övergick sedan till valen av styrelseledamöter för verksamhetsåret 2024/25. Mats Johansson berättade att vi har problem med att hitta personer som vill ikläda sig presidentskapet framöver. Presidentposten för det kommande året är vakant. Ingen av de tillfrågade har accepterat rollen. Som inkommande president nästa år valdes Ingela Karlsson, som går på sitt presidentår 2025-07-01. Tyvärr saknas även en vald efterträdare till henne. Styrelsen fick i uppdrag att lösa vakanserna.
Övriga val: Skattmästare Royne Nordin, Sekreterare Ingela Karlsson samt Klubbmästare Patrik Edvardsson. Ett tack till er som som accepterat att vara med i styrelsearbetet! 
 
Efter årsmötet gick Per Frykner igenom den kommande förändringen av vårt distrikt.
 
 
 
Årsmötet 2023-11-04 23:00:00Z 0

Tema: Schibboleteffekten – ledarskap, konst och människans ansvar

artikeltumnagel
Dialogforumets oktobermöte hölls hos Ulrika Leyon Bertilsson – Coach & Partner, fredagen den 27 oktober.
 
Med utgångspunkt kring Julia Romanowskas viktiga forskningsprojekt, som även resulterade i en bok, Schibbolet-effekten, får vi ta del av ett viktigt bidrag till ledarskapsområdet. Med skenande stressrelaterad psykisk ohälsa, miljoner timmar och kronor investerade i traditionella ledarskapsprogram och ett laissez-faire- ledarskap i Sverige, som sticker ut, finns det anledning att lyfta blicken och fundera kring ledarskapets ansvarstagande bortom manualer och checklistor.
 
Boken är ett annorlunda bidrag till ledarskapslitteraturen och begränsar sig heller inte till ledarskapsämnet. Genom olika associationer berörs ett flertal kunskapsområden, från ledarskap, ­psykologi och biologi till estetik, etik och pedagogik. Boken betonar ansvar, mänsklig värdighet och ödmjukhet, en tyngdpunktsförskjutning bort från ledarskapets makt genom »strategier« till ett etiskt ansvarstagande ledarskap.
 
Tacksam för alla kloka inspel och tankar idag! En ynnest att få lyfta blicken i detta dialogforum tillsammans. Tror att vi alla förstår att vi behöver stå för kloka val av ledare/människor och mod att fortsätta lyfta och hitta vägar för att ventilera destruktiva beteenden och stödja de utmaningar vi och andra ställs inför, även om det är svårt. Har New Public Management lett till ett ängsligare och mer undvikande ledarskap, där en okritisk lallande positivitet och tystnadskultur växer sig starkare.
 
I allt handlar ledarskap om att långsiktigt göra världen till en bättre plats att leva på för kommande generationer och lyfta blicken till ett större sammanhang och från sig själv.
 
Vid tangentbordets summering
 
Ulrika
Tema: Schibboleteffekten – ledarskap, konst och människans ansvar Ulrika Leyon Bertilsson 2023-10-26 22:00:00Z 0

Varner - Företagsbesök

artikeltumnagel

Torsdagen den 19 oktober

Denna morgon besökte vi Varners logistikcenter på Trestads Center. Varner är ett familjeägt, norskt företag i modebranschen. Företaget består av modemärkena Junkyard, Levi´s store, Volt, Cubus, Dressman, Dressman XL, BikBok och Carlings. Företagets mål är att bli det ledande data- och teknikdrivna modeföretaget i Skandinavien. Anläggningen i Vänersborg hanterar i stort sett hela koncernens distribution av kläder. Vi fick en genomgång av koncernen med tonvikt på anläggningen här. Efter det gjorde vi en rundvandring i den imponerande stora och teknikdrivna anläggningen. En mycket givande morgon!

Varner - Företagsbesök 2023-10-18 22:00:00Z 0

Ekonomisk frihet och välmående

artikeltumnagel
Torsdagen den 5 oktober
 
Vid dagens klubbmöte lyssnade vi till Tomas Blom, grundare, vd och rådgivare på Capfor som berättade om hur han och hans medarbetare ger råd så att att kunden kan få möjlighet till ekonomisk frihet och välmående. Tyngdpunkten i rådgivningen ligger på kundens livssituation privat men det kan även handla om ett företagsrelaterade frågor. Ett mycket intressant ämne som gav åhörarna något att fundera över.
Ekonomisk frihet och välmående 2023-10-05 22:00:00Z 0

Tema: AI – hot och/eller möjlighet

artikeltumnagel
Dialogforumets andra möte hölls hos Per på Leissner Data fredagen den 29 september.
 
Med utgångspunkt av Max Tegmarks sommarprat diskuterades AI:s extremt snabba och omfattande tekniska revolution.
 
Vid sidan av fantastiska möjligheter, vilar en skugga över människans roll om vi tappar kontrollen och riskerna med illvillig och felriktad användning.
 
Hur betraktar superintelligens människoarten och vad är essensen och meningen med att vara människa? Hand, hjärta och hjärna….Homo Sapiens och/eller Homo Sentience.
 
Har kortsiktiga mål och den fria konkurrensen blivit en ny religion som inte tål att ifrågasättas för att eventuellt hota jobb, innovation och tillväxt när vi gasar mot något okontrollerbart.
 
Tacksam för alla kloka inspel och tankar och att vi faktiskt orkar lyfta ”elefanten i rummet” och diskutera många olika aspekter av utvecklingen.
Tema: AI – hot och/eller möjlighet Ulrika Leyon Bertilsson 2023-09-28 22:00:00Z 0

Uppkopplade hus

artikeltumnagel
Torsdagen den 21 september
 
Dagens föredragshållare var David Lindgren, IT-chef på Balder och Trollhättebo. Han har en bakgrund som IT-tekniker inom bilindustrin och har bl a jobbat med självkörande bilar. När David kom till Balder gav Erik Selin, grundare och VD i Balder men också delägare till Karlatornet,  genast David i uppdrag att titta på möjligheterna med uppkopplade hus.
David gav oss en bakgrundsbild kring industrialismens historia där vi nu är i fas 4 och på väg mot fas 5. I fas 4 tar vi hjälp av våra maskiner och låter dem ta vissa beslut. I fas 5 samarbetar vi med maskinerna och tar gemensamma beslut, alltså AI i full utbredning. David menar att det kan bli en återgång till fas 4 när vi väl hamnat i fas 5, men det återstår att se. 
Uppkopplade hus handlar om att använda data som samlats in till att utnyttja och vårda fastigheterna på bästa sätt. Informationen kan också samlas in löpande för att styra olika system i ett hus. Detta tankesätt är nytt för fastighetsbranschen och inte helt lätt att implementera. David gör så gott han kan genom att ställa frågor utifrån hans IT-kunskaper till de fastighetskunniga för att få dem att tänka på ett nytt sätt. Raden av system i ett hus är lång. David talade om allt från ventilationsstyrning, användning av parkeringsplatser till skydd för de boende, som trygghetslarm i en mer utvecklad form. 
Ett aktuellt projekt där David varit inblandad är Karlatornet i Göteborg. Balder är delägare i projektet och har därmed haft vissa möjligheter att implementera dessa tankar. Som avslutning visade David en video om projektet.
Ett mycket intressant föredrag som framfördes på ett ett mycket inspirerande sätt.
 
Dagens välbesökta möte inleddes med att vi utbytte standar mellan vår utbytesstudents, Taichi Matsumoto, klubb Takamatsu Green Rotary Club och vår egen klubb. Ett traditionellt sätt att befästa vänskapen mellan klubbar över hela världen.
 
Uppkopplade hus 2023-09-20 22:00:00Z 0

Årets kandidatuppsats. Arbetsmiljön efter Covid-19

artikeltumnagel
Torsdagen den 7 september
 

Vid dagens klubbmöte fick vi lyssna på Magnus Benzein som tillsammans med Carina Hansson är årets vinnare av Trollhättan Rotaryklubbs pris för främsta kandidatuppsats 2023, på Högskolan Väst. Carina fick tyvärr förhinder till dagens möte. Magnus tog hand om redovisningen på ett bra sätt.

Han delade med sig av deras uppsats om arbetsmiljö och mental hälsa i äldreomsorgen efter COVID-19 pandemin med namnet "Välmående, mental hälsa och den psykosociala arbetsmiljön i äldreomsorgen efter covid-19 - En svensk fallstudie från kommunal äldreomsorg” 

Belyser arbetsmiljömässiga utmaningar i efterdyningarna av COVID-19 pandemin.

Författarna har tillämpat en kvantitativ forskningsansats och samlat data via en digital enkät som besvarats av undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i Sotenäs kommun. Enkätens frågor var desamma som användes i en studie vid Sahlgrenska åren 2019 och 2020. Detta för att få ett jämförelsematerial. Resultaten indikerar att den psykosociala arbetsmiljön och upplevd stress bland vårdpersonal fortfarande kvarstår trots att omfattningen av pandemin minskat. Magnus och Carina har genomfört och presenterat sin studie på ett ambitiöst, självständigt och förtjänstfullt sätt baserat på väl valda vetenskapliga och empiriska källor. 

Under presentationen kom åhörarna med bra och intresserade frågor som gav morgonens möte ännu mer energi. 

Med tanke på att Magnus bor på Öland och reste till oss tur och retur får vi tacka honom extra mycket för hans uppoffring!

 

 

 

Årets kandidatuppsats. Arbetsmiljön efter Covid-19 2023-09-06 22:00:00Z 0

Gå för rent vatten

artikeltumnagel
Torsdagen 31 augusti
 
”Gå för rent vatten” vid slussarna
 
Tillgång till rent vatten är för de flesta i Sverige en självklarhet.  I Kenya däremot är förorenat vatten orsak till att många barn blir sjuka och till och med avlider. Torsdag 31 augusti arrangerade Trollhättans Rotaryklubb och Vänersborg Aurora Rotaryklubb ”Gå för rent vatten” vid slussarna i Trollhättan.
Drygt 50 personer deltog i en vandring där guiden Ulla Haglund berättade kunnigt och inspirerat om slussarna och deras historia.
Efter rundvandringen serverades fika och då var det dags för Bengt Frisk från Ljungskile Rotaryklubb att berätta om projektet ”Rent vatten i Kenya”. Detta projekt startade redan 2005 och har resulterat i 87 källor som ger rent vatten åt totalt över 150 000 personer. Intäkterna i samband med vandringen vid slussarna gav inte mindre än 7 700 kr vilket är ungefär hälften av vad en ny källa kostar att bygga. Förutom ovan nämnda klubbar är även rotaryklubbarna i Ljungskile, Orust och Uddevalla med i projektet.
Den som vill veta mer om ”Rent vatten i Kenya” kan läsa vidare på hemsidan (se länken nedan)
 
Gå för rent vatten 2023-08-30 22:00:00Z 0

Rotarygolfen Tvåstad 2023

artikeltumnagel
Onsdagen den 30 augusti
 
Rotarygolfen Tvåstad 2023
Onsdag den 30 augusti avgjordes årets Rotarygolf Tvåstad på Onsjö Golfklubb. Årets startfält blev fyra spelare där alla tre klubbarna i Tvåstad var representerade.
Eftermiddagen startade med lunch på restaurangens terrass och därefter var utslag på första tee kl 13:00. Det blev en väldigt trevlig eftermiddag med varmt och skönt väder utan regn.
Efter avslutad runda räknades scoren ihop och det visade sig att tre spelare slutade på samma poäng (33).
Som regelverket säger blev då vinnaren den som har lägst handicap.
Årets segrare Helena Vinnerholt, Trollhättans RK. Stort grattis till Helena!
Helena innehar nu vandringspokalen ett år framåt och stafettpinnen går nu vidare inför 2024 med att Birgitta Molin och Vänersborg Aurora RK arrangerar nästa års upplaga.
Slutligen tackar vi Fredrik Ottosson som ansvarade för årets arrangemang.
 
Rotarygolfen Tvåstad 2023 2023-08-29 22:00:00Z 0

RBN: Reflektion & framtida dialoger

artikeltumnagel
Fredagen den 25 augusti
 

Rotaryårets första möte i vårt dialogforum hölls hos Maria Stommendal i Decides nya och väldigt fina lokaler. Tack för fint värdskap!

Kommittén och forumets mest frekventa besökare och ”temahållare” reflekterade över året som passerat och i en klassisk feedback-modell lät vi dialogen röra sig kring vad som fungerat bra under året, samt var och hur forumet kan utvecklas.

Utvärderingen landar i att vi håller hög nivå i innehåll, varierade teman, diskussionsklimat, trygghet och samtalsledning och fortsätter på inslagen väg med hög engagemangsnivå hos våra deltagare.

Finns förbättringspotential i marknadsföring i både interna och externa kanaler, samt bjuda in fler yrkeskategorier och föryngra för att inte bli för statiska i gruppkonstellationen.

Vi ser fram emot en spännande höst i forumet med aktuella teman som kan berika, utmana och stimulera på både ett personligt och affärsmässigt plan. Kommande möten:

  • Fredag 29 september: AI – hot och/eller möjlighet
  • Fredag 27 oktober: Shibbolet-effekten
  • Fredag 24 november: Etisk stress i liv och arbete

Väl mött i höst!

RBN: Reflektion & framtida dialoger Ulrika Leyon Bertilsson 2023-08-24 22:00:00Z 0

Det är aldrig för sent att börja träna

artikeltumnagel
Torsdagen den 24 augusti
 
Rotaryårets första veckomöte genomfördes torsdagen den 24 augusti. Efter en god frukostmacka med någon varm dryck till fick vi lyssna till Bosse Stjernkvist som berättade om vikten av att träna, inte minst när man blir lite äldre. Bosse berättade om sin egen väg till träning. När han fyllde jämt fick han en anmälan till Göteborgsvarvet av sina barn. I presenten ingick träning inför loppet. Hans dotter Maria, som också var med på vårt möte, gjorde i ordning ett träningsprogram som hjälpte Bosse att nå sitt mål, att ta sig runt halvmaran i Göteborg. Efter det har han inte släppt taget och fortsatt att träna. 
 
Bosse visade på att forskningen tydligt visar på att man både mår bättre och lever längre med träningens hjälp. Inte minst om man blandar in sociala inslag i träningen, t ex via gruppträning. Maria berättade om de grupper där hon leder träningen. Den första, där pappa Bosse ingår, har hållit på i rätt många år nu. Ingen har slutat! Kamratskapet mellan deltagarna  förmodas vara anledningen till detta.
 
Föredraget avslutades med några frågor från oss som lyssnat. Efter mötet blev det kö till Bosse och Maria för att få veta mer om träning utifrån ett personligt perspektiv.
En frisk och positiv start på Rotaryåret! Tack Bosse och Maria för detta.
 
 
 
 
Det är aldrig för sent att börja träna 2023-08-23 22:00:00Z 0

Utflykt till historiska Gustafsberg med Rotary Seniorer

artikeltumnagel
Tisdagen den 15 augusti
 
Den 15 augusti gjorde Rotary Seniorer en minnesvärd utflykt till Gustafsberg, en plats med en rik och fascinerande historia. Gustafsberg har spelat en viktig roll genom tiderna, både som kurativ plats och som utbildningscenter.
 
År 1720 utförde Jacob Boëthius en undersökning av vattnet på platsen och upptäckte att det kunde bota upp till 30 olika sjukdomar. Denna upptäckt drog till sig många framstående besökare, inklusive den berömde botanikern Carl von Linné år 1746.
 
Kung Gustav IV Adolf besökte platsen år 1804 för sin då 4-åriga son, Kronprins Gustav. När Kronprins Carl John Bernadotte startade krig mot Norge, var den kungliga familjen inkvarterad i denna hälsoort.
 
Från 1772 blev Gustafsberg känt som en internatskola för pojkar, och hjälpen till studenter fortsätter än idag genom en speciell stiftelse.
 
Om detta och mycket mer har Gunnar Klasson berättat under besöket, som gav en levande inblick i denna historiska plats. Hans presentation gav Rotary Seniorerna en djupare förståelse för Gustafsbergs betydelse och dess plats i svensk historia.
 
Utflykten avslutades på bästa sätt med en gemensam lunch på en lokal restaurang, där deltagarna kunde reflektera över dagens upplevelser och stärka sina band.
Utflykt till historiska Gustafsberg med Rotary Seniorer Per Frykner 2023-08-14 22:00:00Z 0

Presidentbyte

artikeltumnagel
Torsdagen den 15 juni

I det avslutande frukostmötet för detta Rotaryår genomfördes Presidentbyte enligt vår tradition. Efter ett år präglat av betydande omvälvningar och utmaningar, inklusive byte av mötesplatser och utforskning av nya mötesformat, lämnade Per Frykner över presidentrollen till Mats Johansson.
 
Under det gångna året har klubben deltagit i en mängd meningsfulla projekt, etablerat samarbeten med andra klubbar och organisationer, och anpassat sig till de stora förändringar som skett globalt. Vi vill uttrycka vårt djupa tack till Per Frykner för hans engagemang och ledarskap, och till alla de funktionärer och kommittémedlemmar som bidragit till klubbens framgång detta år.
 
Nu tar Mats Johansson över, med ett nytt team vid sin sida, redo att styra Rotaryklubben mot framtiden. Visionen för kommande Rotaryår är att varje medlem stolt ska bära titeln "Stolt Rotarian", och detta innebär ett fortsatt engagemang för klubbens aktiviteter och nätverk.
 
Efter denna överlämning kommer klubben att ta en välförtjänt sommarpaus. Vi återvänder till full verksamhet den 24 augusti med vårt första höstmöte. Dagen efter, den 25 augusti, är det dags för klubbens första Rotary Business Network. Den 30 augusti ser vi fram emot en gemensam golfdag tillsammans med våra vänner från Vänersborg, och den 31 augusti är det dags för vår välgörenhetsinsamling "Gå för rent vatten".
 
"Gå för rent vatten" är en gemensam insamling där vi tillsammans med klubbarna i Vänersborg arbetar för att samla in pengar till projektet "Rent vatten i Kenya". Detta projekt har redan bidragit till byggandet av över 80 brunnar i behövande områden. I samband med insamlingen kommer vi att arrangera en guidad tur genom slussarna den 31 augusti. Avgiften är 100 kr per vuxen (eller mer för dem som så önskar), vilken kan swishas på plats och inkluderar också en bulle och kaka. Ytterligare information om tid och samlingsplats kommer inom kort.
 
Håll ett vakande öga på våra kanaler för fler uppdateringar från vår dynamiska och engagerade klubb.
 
Vi ser fram emot att se er alla igen efter sommaren.
 
Ha en riktigt trevlig sommar!
Presidentbyte Per Frykner 2023-06-14 22:00:00Z 0

Näktergalen

artikeltumnagel
Onsdagen den 14 juni
 
Trollhättan RK har ett nära och värdefullt engagemang i Näktergalen, som är ett integrations- och utvecklingsprojekt, där studenter på Högskolan Väst är mentorer till låg- och mellanstadieelever på grundskolor i Trollhättan.
 
Syftet är att stärka drivkraften till kunskap och lärande, samt överbrygga sociala och etniska skillnader i samhället.
 
Barbro och Ulrika från vår klubb närvarade vid läsårets avslutande möte i tisdags. Under tredje året har 27 mentorer och 28 barn medverkat. Planering pågår i skrivande stund för verksamhetens fjärde läsår, där vi hoppas att klubben fortsatt vill sponsra ett mentorspar och fungera som goda ambassadörer för en hållbar och långsiktig verksamhet.
 
Se gärna filmen från avslutningsceremonin 2023 (1 minut), som finns i nedanstående nyhetsbrev.
 
 
Vill du veta mer om verksamheten, bidra eller sponsra? Kontakta Ulrika Leyon Bertilsson eller Barbro Holmgren!
 
Du kan också läsa mer på Högskolans hemsida :
Näktergalen Per Frykner 2023-06-13 22:00:00Z 0

Besök på Trollhättan-Vänersborgs flygplats

artikeltumnagel
Torsdagen den 1 juni

Torsdagsmorgonen stod företagsbesök på agendan för vår Rotaryklubb. Denna gång var det Trollhättan-Vänersborgs Flygplats som stod som värd för vårt intressanta besök.
 
Det välbesökta mötet lockade både rotarianer och flera gäster. Vi började dagen med en frukost vid flygplatscaféet, där VD Anna Råhnängen generöst delade med sig av information om de olika verksamheterna på flygplatsen.
 
Hon gav oss en djupare förståelse för denna viktiga regionala knutpunkt, och vi fick inblick i alltifrån Västflygs linjetrafik till Stockholm, till skolflyg, fraktverksamhet, charterflygningar, drönarverksamhet, ambulansflyg, samt även flygplatsens samverkan med Försvarsmakten för militära starter och landningar.
 
Efter presentationen fick vi möjlighet att fördjupa oss ytterligare i flygplatsens verksamhet genom en rundvandring i två omgångar. Vi besökte servicelokaler, räddningsverksamheten, och det spännande besöket i flygledartornet blev definitivt en höjdpunkt på dagen.
 
Besöket på Trollhättan-Vänersborgs Flygplats gav oss en unik inblick i flygbranschen och dess viktiga roll i vår region.
 
Vi vill tacka VD Anna Råhnängen och alla involverade för en intressant och lärorik morgon.
Besök på Trollhättan-Vänersborgs flygplats Per Frykner 2023-05-31 22:00:00Z 0

Utflykt till historiska Björkåstorpet

artikeltumnagel
Onsdagen den 31 maj
 
Under onsdagen hade Rotaryklubbens Seniorgrupp en trevlig och uppskattad utflykt till Björkåstorpet. Björkåstorpet var hem för Otto "Smé-Otto" Olsson, hans maka Beda och deras sex barn under första delen av 1900-talet. Gärdhems Hembygdsförening förvärvade detta välbevarade torp 2011 och har sedan dess hängivet vårdats för att behålla den genuina miljön.
 
Våra medlemmar med gäster njöt av vandringar i de historiska stugorna och fick en unik inblick i torpets historia genom en presentation av Jan Gerd, barnbarn till Smé-Otto. Hans berättelser gav en levande bild av hur livet såg ut för hans förfäder och den betydelse torpet har idag. Under utflykten serverades även kaffe och kakor till de besökande.
 
Vi rekommenderar varmt alla att besöka Björkås torpet för att lära sig mer om vår lokala historia och njuta av en bit av den svenska traditionen.
Utflykt till historiska Björkåstorpet Per Frykner 2023-05-30 22:00:00Z 0

Klimatfrågan i fokus: Ett viktigt dialogforum hos Rotary Business Network

artikeltumnagel
Fredagen den 26 maj
 
Maj månads dialogforum i Rotary Business Network hölls hos Per Frykner i Leissner Datas lokaler i Innovatum District.
 
Temat för dagen leddes av Thomas Carlberger som på ett förträffligt sätt belyste klimatfrågan i IPCC:s senaste rapport nr. 6, från mars i år, som ger en indikation om olika scenarier beroende på fattade beslut och policies. Rapportens kortversion på 38 sidor är inte helt lättsmält, vilket kan medföra att den inte får den spridning den förtjänar. Utsikterna att begränsa temperaturökningen till 1,5°C med dagens planerade åtgärder är begränsade och det ser svårt ut även att stanna vid 2,0°C. Möjliga effekter av klimatförändringarna pekar enligt rapporten på allvarligare och mer långtgående konsekvenser än hittills rapporterat. Avslutningsvis behandlas hur bråttom det är att implementera åtgärderna.
 
Rapporten avslutas med en slutkläm: Våra val och aktiviteter det närmaste decenniet kommer att ha följdverkningar för mänskligheten i tusentals år.
 
Dialog och diskussion tar upp både engagemang, ansvar och strutsmentalitet i frågeställningen och när effekterna inte är tillräckligt känn- och märkbara i vår direkta närhet är benägenhet till aktion mindre. Även mediernas ansvar kring vad och hur situation, konsekvenser och framsteg rapporteras lyfts, samt hur skönlitteraturen kan hitta andra vägar för att nå förståelse och engagemang. Det bubblar under ytan, både avseende forskning, ny teknik och andra initiativ. Det gäller att hitta en balans mellan lallande positivitet och skrämmande dystopi. Genom mänsklighetens historia har människan hittat olika vägar till kreativ anpassning och för att hantera existentiell ångest kan det egna personliga ställningstagande och steget bidra till en meningsfull skillnad. En politisk kraftsamling och enighet i frågan får vi troligtvis inte se i närtid, även om vi innefattas av den lilla procentandel av befolkning, som står för betydande klimatavtryck.
 
Tack Per Frykner för ett gott värdskap och Thomas och alla ni andra för att ni förgyller morgonen med mening, klokskap och mycket intressanta diskussioner.
 
Passar på att önska en fin sommar!
 
Nästa möte: fredag 25 augusti 
Klimatfrågan i fokus: Ett viktigt dialogforum hos Rotary Business Network Ulrika Leyon Bertilsson 2023-05-25 22:00:00Z 0

Budgetgodkännande och välkomnande av Utbytesstudent under torsdagens klubbforum

artikeltumnagel
Torsdagen den 25 maj
 
På torsdagsmorgonen var det dags för budgetgenomgång och klubbforum.
 
Vår blivande president, Mats Johansson, introducerade den nya budgeten för rotaryåret 2023/2024. Medlemsavgiften kommer att förbli densamma, och kassan är fortsatt stabil. Budgeten är också väl balanserad, vilket klubbmötet enhälligt godkände.
 
Dessutom fick vi nöjet att höra en presentation av Taichi Matsumoto, utbytesstudent från Japan. Han ansluter till oss genom avtalet om The Global Grant Scholarship. Vår egen rotarykamrat, Thomas Carlberger, kommer att fungera som hans huvudkontakt. Vi hälsar Taichi Matsumoto varmt välkommen till vår klubb!
 
I mötets slutskede gick vi igenom resultaten från den enkät som skickats ut. Den är ett viktigt verktyg för styrelsen för att förstå hur ändringar i tidpunkt, innehåll och program har påverkat medlemmarnas upplevelser.
 
Mötet avslutades med ett dialogforum kring engagemang, där många insiktsfulla åsikter lyftes fram.
Budgetgodkännande och välkomnande av Utbytesstudent under torsdagens klubbforum Per Frykner 2023-05-24 22:00:00Z 0

Företagsbesök hos Binar

artikeltumnagel
Torsdagen den 4 maj
 
Under denna veckas klubbmötet fick vi privilegiet att besöka Binar, en del av Argynnis Group, en framstående svensk familjeägd industrikoncern grundad 1984.
 
Företaget, med huvudkontor i Trollhättan, specialiserar sig på att förvärva och utveckla nischade företag, vilket gav oss en fascinerande inblick i en framgångsrik och mångfacetterad verksamhet.
 
Under besöket fick vi möjlighet att dyka djupt in i företagets huvudområden som gav en bra inblick i verksamheten.
 
Företagets passion och engagemang för företagsutveckling var tydlig när vi träffade Leif Gustavsson, en av företagets ledande personer. Gustavsson delade företagets tillväxtambitioner och förklarade hur de hanterar generationsväxlingar inom familjeägda företag.
 
Besöket gav oss även en exklusiv rundtur på företaget, där vi fick ta del av deras historia, nuvarande verksamhet och framtidsplaner. Det var verkligen en uppskattad rundvandring i pågående leveranser.
 
Vi ser fram emot att följa Argynnis Groups fortsatta resa och framgångar.
Företagsbesök hos Binar Per Frykner 2023-05-03 22:00:00Z 0

Rotary Business Network tar upp ålderism och åldersdiskriminering i sitt Business Network

artikeltumnagel
Fredagen den 28 april
 
På fredagsmorgonen samlades medlemmar och gäster i Rotary Business Network, ett forum för dialog och utveckling i ett mindre format.
 
Efter en gemensam och trevlig frukost från Pino Sal, inledde Ulrika Leyon Bertilsson dagens tema - Ålderism och åldersdiskriminering.
 
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan åldersdiskriminering, som är olagligt i Sverige sedan 2009, och ålderism. Ålderism innebär de attityder och fördomar som banar väg för åldersdiskriminering och möjliggör den. Ofta grundar sig dessa på stereotypa och föråldrade uppfattningar om olika åldersgrupper, vilket kan påverka både unga och äldre.
 
Sverige har utmärkt sig negativt i detta avseende, med mindre respekt för erfarenhet och årsrikedom jämfört med andra länder. Deltagarna diskuterade orsakssamband bakom denna utveckling, och tog upp tankar från författaren Mats Alvesson.
 
Under mötet utforskades fakta och myter kring åldersdiskriminering och ålderism, samt konsekvenser för enskilda individer, företag och samhället i stort. En viktig fråga som berördes var den motsägelsefulla situationen där både kompetensbrist och kompetenssvinn existerar samtidigt.
 
Gruppdeltagarna delade med sig av sina egna erfarenheter och reflektioner kring temat, vilket ledde till en givande diskussion. Det uppmuntrades till självreflektion kring egna fördomar och hur man kan bidra till en mer positiv utveckling.
 
Rotary Business Network fortsätter att vara engagerade i att skapa medvetenhet och föra dialog kring viktiga samhällsfrågor som ålderism och åldersdiskriminering.
 
Genom att lyfta dessa ämnen hoppas vi öka förståelsen och bidra till en mer inkluderande och rättvis framtid för alla.
 
Dialogforumet var mycket uppskattat med meningsfulla och intressanta diskussioner.
 
Nästa möte i Rotary Business Network kommer att äga rum fredagen den 26 maj.

Missa inte detta tillfälle att engagera dig i ännu en spännande och tankeväckande diskussion!
Rotary Business Network tar upp ålderism och åldersdiskriminering i sitt Business Network Per Frykner 2023-04-27 22:00:00Z 0

Inspirerande möte med Daniel Muruka från Rotary Doctors i Ljungskile

artikeltumnagel
Under onsdagseftermiddagen bjöd Ljungskile Rotaryklubb in till ett inspirerande möte med Daniel Muruka, som deltar i programmet Rent Vatten i Kenya. Rotarianer från flera klubbar och några elever från Folkhögskolan deltog i mötet, där de fick ta del av Daniels berättelse om sitt arbete och erfarenheter i Kenya.
 
Daniel Muruka höll ett engagerande föredrag om sitt hemland, sin uppväxt och sitt arbete med Community Nursing Services. Denna organisation samarbetar med Rotary Doctors i västra Kenya för att förbättra hälsa och sjukvård i området. Svenska läkare som åker till Kenya för att arbeta med Rotary Doctors har på senare tid förändrat sitt arbetssätt. Istället för att behandla patienter direkt fungerar de nu som utbildare, mentorer och utvärderare för lokal sjukvårdspersonal, inklusive läkare och sjuksköterskor.
 
Målet med detta nya arbetssätt är att den lokala sjukvårdspersonalen ska klara av att sköta arbetet på egen hand inom ungefär tre år. Därefter kommer verksamheten att flyttas till ett nytt område i Kenya. Förutom traditionell hälso- och sjukvård, omfattar verksamheten även prenatal och postnatal mödravård, familjeplanering och kampen mot barnäktenskap.
 
Ett särskilt fokus ligger på att motverka kvinnlig omskärelse, något som tyvärr fortfarande förekommer i vissa delar av Kenya. Rotary Doctors arbetar aktivt med att bilda ungdomsgrupper bestående av både flickor och pojkar, där de diskuterar genital hälsa och delar ut preventivmedel som P-piller, kondomer och mensskydd.
 
Arbetet med Rotary Doctors innefattar såväl medicinsk behandling som förebyggande hälsovård och socialmedicinska insatser. Detta innebär att verksamheten strävar efter att ersätta gamla traditioner med moderna levnadssätt, vilket förbättrar livsvillkoren för både kvinnor och män i regionen. Flickor ges möjlighet till skolgång, och arbetet motverkar tonårsgraviditeter och könsstympning.
 
Rotary Doctors gör ett oerhört viktigt och betydelsefullt arbete i Kenya, och mötet med Daniel Muruka gav både insikt och inspiration till de närvarande rotarianerna och eleverna.
Inspirerande möte med Daniel Muruka från Rotary Doctors i Ljungskile Per Frykner 2023-04-25 22:00:00Z 0

Rotaryklubbarna samarbetar för en välgörenhetskväll till förmån för barn i Ukraina

artikeltumnagel
Rotaryklubbarna i Trollhättan, Vänersborg och Vänersborg Aurora gick samman för att arrangera en oförglömlig välgörenhetskväll under temat "Världens fred - barnens framtid". 
 
Evenemanget ägde rum i Vänersborgs kyrka, och samtliga intäkter gick oavkortat till barn i Ukraina.
 
Konferencier för kvällen var Erik Blix, som ledde den fullsatta kyrkan genom ett program fyllt av musik och inspirerande tal.
 
Huvudtalaren, ledarskribent Karl af Geijerstam, diskuterade demokrati och demokratiska processer i sitt anförande.
 
Kyrkoherde Gunilla Martinsson hälsade alla välkomna och gav en tankeställare om ordet hopp. Tetiana Tkach delade med sig av sin resa från Ukraina till Sverige, och en fjärdeklass från Vargön sjöng och läste egna dikter om hopp inför framtiden. Alex Li, från Trollhättan, förtrollade publiken med flera musikstycken på flygel, medan sopransolist Jonna Ydenius framförde verk ackompanjerad av Helene Mossberg/Hjerten. Windband, från Vänersborgs musikskola, inledde och avslutade programmet. 
 
Jan Kenneth Johansson, tidigare präst i Vänersborg, höll avslutningsorden innan alla deltagare och åhörare gemensamt sjöng "I natt jag drömde något som…". Det var en stark och känslosam stund när alla ställde sig upp vid orden "…reste sig och sa: det finns inga soldater mer…", och inget öga förblev torrt. 
 
Ett stort tack riktas till alla som bidragit till välgörenhetskvällen. 
 
Tack vare er insats har insamlingen samlat in strax över 42 000 kronor till stöd för barn i Ukraina.
Rotaryklubbarna samarbetar för en välgörenhetskväll till förmån för barn i Ukraina Per Frykner 2023-04-25 22:00:00Z 0

Rotary Seniorer njuter av en lärorik utflykt till Lidköping och Vänersmuseum

artikeltumnagel
Rotary Seniorer njuter av en lärorik utflykt till Lidköping och Vänersmuseum
 
Den 25 april anordnade Rotary Seniorer en utflykt till den vackra staden Lidköping. Dagen började med en gemensam lunch, där deltagarna kunde umgås och njuta av god mat innan det var dags för det spännande besöket på Vänersmuseum.
 
På Vänersmuseum fick deltagarna lära sig om vattnets betydelse för befolkningen i området, samt Vänerns rika djur- och växtliv. Museet erbjuder en inblick i den fascinerande historien kring både sjön och staden Lidköping.
 
Förutom den intressanta informationen om Vänern, kunde besökarna även utforska Lidköpings historia genom olika utställningar på museet.
 
Utflykten till Lidköping och Vänersmuseum blev en minnesvärd och lärorik dag för alla inblandade.
 
Rotary Seniorer fortsätter att erbjuda sina medlemmar spännande och kulturella upplevelser genom välorganiserade utflykter och evenemang.
Rotary Seniorer njuter av en lärorik utflykt till Lidköping och Vänersmuseum Per Frykner 2023-04-24 22:00:00Z 0

Besök hos Trollhättans Värmeverk: Kunskap & Gemenskap

artikeltumnagel
Torsdagen den 20 april
 
Torsdagsmorgonen bjöd på en intressant upplevelse när vi besökte Trollhättans Energis Värmeverk på Stallbacka!
 
Solen sken över anläggningen, där vi fick en spännande rundvandring och lärde oss om allt från skogsflisets ankomst och vägning till de olika processerna innan värmepannan och leveransen.
 
Efter vår upptäcktsfärd bjöds vi på goda frallor och kaffe, medan Johan Johnsson från Affärsstyrning och Jonas Bergqvist, Försäljningschef på Trollhättan Energi, gav oss en intressant presentation om företagets verksamhet varvat med frågor från oss Rotarianer.
 
Ett stort tack till Johan och Jonas för deras generösa värdskap och bidrag till vår klubb!
 
Vi ser redan fram emot nästa klubbmöte den 4 maj, då vi kommer att besöka det lokala Trollhätteföretaget Binar.
Besök hos Trollhättans Värmeverk: Kunskap & Gemenskap Per Frykner 2023-04-19 22:00:00Z 0

Skärtorsdagens frukostmöte - en succé med speeddating!

artikeltumnagel
Skärtorsdagen den 6 april
 
Under skärtorsdagens frukostmöte samlades ett glatt gäng rotarianer och gäster på Oden Bistro för en spännande och givande aktivitet - speeddating!
 
Det här var en fin möjlighet för alla att lära känna varandra bättre och stärka gemenskapen inom vår Rotaryklubb.
 
Vår rotarykamrat, Jenny Iodlovsky Norrby, hade förberett en lista med intressanta frågor som hjälpte oss med samtalen. Med 6 minuter per par var vi alla upptagna med att ställa frågor och dela med oss av våra erfarenheter och tankar.
 
Tiden gick i rasande fart, och innan vi visste ordet av hade vårt speeddating-evenemang nått sitt slut. Alla var överens om att det var ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra mer och skapa ännu starkare band inom klubben som vi planerar att genomföra igen.
 
Tack till alla som deltog och bidrog till att göra skärtorsdagens frukostmöte till ett lyckat möte.
 
Nästa frukostmöte äger rum den 20:e april, då vi kommer att göra ett företagsbesök hos Trollhättan Energi ABs Värmeverk.
Skärtorsdagens frukostmöte - en succé med speeddating! Per Frykner 2023-04-12 22:00:00Z 0

Dumhetsparadoxen och dess långsiktiga konsekvenser

artikeltumnagel
Mars månads dialogforum i Rotary Business Network ägde rum hos Mikael Nordberg på Folkuniversitetets lokaler.
 
Ulrika Leyon Bertilsson ledde evenemanget med temat "Dumhetsparadoxen", baserat på Mats Alvessons bok med samma namn.
 
Diskussionen fokuserade på att förstå och hantera de långsiktiga konsekvenserna av "funktionell dumhet" och hur vi kan bygga ett mer meningsfullt och konstruktivt förhållningssätt till detta fenomen.
 
Funktionell dumhet är något som vi alla är en del av, men det är viktigt att identifiera och tackla de farligaste fallgroparna.
 
En del av lösningen kan vara att arbeta med de svenska värderingarna som Alvesson beskriver i sin bok – 4F: försiktighet, följsamhet, feghet och förljugenhet.
 
Stress och brist på reflektion kan leda till urvattnad jargong och specialiserat tunnelseende, vilket i sin tur kan skapa etisk stress och samvetsstress som kan göra oss sjuka.
 
Det är viktigt att komma ihåg att vi alla är en del av förändringen, antingen genom våra aktiva handlingar eller genom vår underlåtenhet att agera.
 
Det vi fokuserar på växer och utvecklas, och mogna, kloka och orädda ledare behöver släppa sitt eget ego för att hjälpas åt att bana väg för ett självkritiskt granskande och ett långsiktigt perspektiv som gynnar åtminstone de kommande sju generationerna.
 
Dialogforumet var mycket uppskattat, och deltagarna tackade Mikael Nordberg för hans gästfrihet samt alla närvarande för deras bidrag till meningsfulla och intressanta diskussioner.
 
Nästa möte i Rotary Business Network kommer att äga rum fredagen den 28 april, med temat "Ålderism – sant eller falskt?". Missa inte detta tillfälle att engagera dig i ännu en spännande och tankeväckande diskussion!
Dumhetsparadoxen och dess långsiktiga konsekvenser Per Frykner 2023-03-30 22:00:00Z 0

Inspirerande frukostmöte med Micael Lawson från RECAS

artikeltumnagel
Denna vecka hade vår Rotaryklubb ett inspirerande och välbesökt frukostmöte.
 
Vi hade äran att välkomna Micael Lawson, VD för det snabbväxande företaget RECAS, som berättade om sin fascinerande resa från en liten by i Jämtland till Trollhättan.
 
Micael delade med sig av sin erfarenhet av att bli ägare och VD för RECAS, ett företag som inte bara fokuserar på tillväxt och framgång, utan även på att ta stort socialt ansvar för både sina anställda och det samhälle de verkar i.
 
Hans berättelse var en påminnelse om att vi alla kan göra en skillnad och att företagande och socialt ansvarstagande kan gå hand i hand.
 
Under mötet fick vi också höra om hur RECAS har bidragit till att etablera en utvecklingsdel för det välkända företaget NIBE här i Trollhättan. Detta är ytterligare ett exempel på hur samarbete mellan företag och samhälle kan skapa positiva effekter och stärka den lokala ekonomin.
 
Vi tackar Micael Lawson för att han tog sig tid att besöka vår klubb och dela med sig av sin inspirerande resa. Tack även till alla gäster, Oden Bistro och Rotarianer.
 
Det är genom sådana möten som vi kan lära av varandra, bli inspirerade och hitta nya sätt att engagera oss i vårt lokala samhälle och världen omkring oss.
 
Nästa frukostmöte äger rum den 6:e april, och denna gång bjuder vi in till en spännande och annorlunda aktivitet – speeddating! Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna dina klubbmedlemmar och gäster på ett roligt och snabbt sätt.
Inspirerande frukostmöte med Micael Lawson från RECAS Per Frykner 2023-03-22 23:00:00Z 0

En inspirerande rundtur hos GKN Aerospace

artikeltumnagel

Torsdagen den 9 mars

Denna veckas frukostmöte blev ett uppskattat företagsbesök hos GKN Aerospace, en av de ledande aktörerna inom flyg- och rymdindustrin.

Under besöket fick vi en övergripande presentation av GKN Aerospace-koncernen och deras olika affärsområden. Företaget har en imponerande bredd inom kommersiell flygindustri, militärflyg och det mycket fascinerande rymdområdet, även känt som "Rocket Science". 

Vi upptäckte att GKN Aerospace inte bara fokuserar på produktion och underhåll, utan också lägger stor vikt vid forskning och utveckling. De har ett gediget forskningsteam som arbetar med att förbättra och innovera inom branschen. 

Det mest inspirerande för oss var att få en djupare förståelse för företagets hållbarhetsarbete. Det är tydligt att GKN Aerospace är engagerade i att minska sin miljöpåverkan och strävar efter att bli mer hållbara i alla aspekter av sin verksamhet. 

Vi är mycket tacksamma för att vi fick möjligheten att besöka GKN Aerospace och få en unik inblick i deras verksamhet.

Stort tack till alla som bidrog, GKN, gäster och Rotarianer.

Nästa frukostmöte äger rum den 23 mars då Micael Lawson, VD och ägare av RECAS berättar om hur han byggt upp ett företag med socialt ansvarstagande och nyckelfaktorer för utveckling av företaget.

En inspirerande rundtur hos GKN Aerospace Per Frykner 2023-03-08 23:00:00Z 0

3-minuter med Lars Wijkmark

artikeltumnagel
Fredagen den 24 februari
 
Vid morgonens Rotary Business Network inledde vår rotarykamrat Lars med 3 minuter där han gav oss en bild av hur stadens handel och utseende förändrats från förr till nu, butiker som skohandel, leksaker, järnhandel har försvunnit medans bl.a. gym- och skönhetssalonger tillkommit.

Tidsresan för Trollhättan med dess förflutna till nutid och ett antal frågor som avstamp från Lars gav fortsatt intressanta dialoger runt bordet under morgonen.

Som vanligt bidrog alla 12 deltagare till en givande och medryckande dialog där vi alla har olika minnen, erfarenheter och inblick i utvecklingen kring vår stad.

Eftersom gruppen utgjordes av en härlig blandning av bland annat lokala fastighetsägare, infödda samt inflyttade trollhättebor och företagare fanns det mycket att samtala kring.

Vi enades om att vi bor, verkar och lever i en fantastisk stad med en unik framåtanda där vi alla har tankar och idéer om hur vi alla kan göra något för en fortsatt positiv utveckling i stort och smått.

Mötet avslutades med att vi tackade Per för gästfriheten och för en härligt generös frukost som vi bjöds på och en påminnelse om att nästa möte hålls fredagen den 31 mars på Folkuniversitetet med utgångspunkt i boken ”Dumhetsparadoxen – den funktionella dumhetens fördelar och nackdelar”, inbjudan till detta möte kommer att skickas ut längre fram.
3-minuter med Lars Wijkmark Per Frykner 2023-02-23 23:00:00Z 0

En skatterådgivares vardag

artikeltumnagel
Torsdagen den 23 februari
 
På torsdagsmorgonen fick vi en bra start med goda samtal, frukost och föredrag.
 
Denna morgon gästades vi av skatterådgivaren Marie Richardsson, PwC.

Marie gav oss insikt i såväl hennes vardag som intressanta frågeställningar, konsekvenser och annat bra att tänka på kring ägande, försäljning och överlåtelser av bolag.

Vi startade även upp med våra 3-minutare, där Past President Dan Fogelberg berättade om sig själv, med alltifrån privat, intressen, engagemang i Rotary, yrkesliv till vart han befinner sig nu.

Dagen till ära är även Rotarys årsdag som vi alla påmindes om.

Tack till Marie, gäster, Dan, Oden Bistro och alla rotarianer som bidrog till ett fint möte.

Nästa frukostmöte äger rum den 9 mars då vi besöker GKN.
En skatterådgivares vardag Per Frykner 2023-02-22 23:00:00Z 0

Sovjetunionen, varför blev det, som det blev

artikeltumnagel
Torsdagen den 9 februari

Under torsdagsmorgonen samlades vi återigen för ett trevligt klubbmöte hos Oden Bistro med frukost, goda samtal och föredrag.

Morgonens föredragshållare var vår rotarykamrat Mikael Nordberg, Historiker som berättade om Sovjetunionen, varför blev det, som det blev.

Ett spännande och intressant föredrag som gav oss en tidsresa och förståelse från början av Sovjetunionen till dess sönderfall och upplösning med inslag om den systematiska terrorn, utrensningar och dess konsekvenser.

Tack till Mikael, gäster, Oden Bistro och alla rotarianer som bidrog till ett fint möte.

Nästa frukostmöte äger rum den 23 februari.
Sovjetunionen, varför blev det, som det blev Per Frykner 2023-02-08 23:00:00Z 0

Besök på Trollhättan Vänersborg Airport

artikeltumnagel
Måndagen den 30 januari
 
Idag träffades Rotary Seniorer med respektive på Trollhättan Vänersborg Airport för en trevlig gemensam lunch och föredrag.

Under träffen fick man lyssna till Carina som driver cafeterian vid flygplatsen och flygplatschefen Anna Råhnängen som informerade flygplatsens funktion och framtidsplaner med bl.a. Black Swan, fraktdrönare.
Besök på Trollhättan Vänersborg Airport Per Frykner 2023-01-29 23:00:00Z 0

RBN: Så undviker du onödiga konflikter

artikeltumnagel

Fredagen den 27 januari

Januari månads möte i Rotary Business Network hölls i Handelsbankens lokaler. Tack Ingela för att du ordnat med frukosten!

Ämnet för dagen var kompanjons- och aktieägaravtal. Lars Häller inledde mötet med att kort berätta om vad ett sådant avtal kan och bör innehålla. Efter det följde diverse vittnesmål om erfarenheter av kompanjonskap både som rådgivare och inte minst från deltagare som är eller varit delägare i bolag. Betydelsen av att ha ett genomarbetat innehåll i avtalet blev tydligt! 

Vi var eniga om att ett väl författat avtal som hålls levande är en viktig grund för ett lyckat kompanjonskap men också ett viktigt verktyg när man vill eller måste dela på sig.

Tack Lars och övriga deltagare för att ni delade med er av era erfarenheter i ämnet.

RBN: Så undviker du onödiga konflikter Mats Johansson 2023-01-26 23:00:00Z 0

Frukostmöte med Mats Johansson, 40 år som kreditgivare
 

artikeltumnagel
Torsdagen den 26 januari
 
Vi fick en bra start på torsdagsmorgonen med föredrag, frukost, nätverkande och goda samtal vid borden på Oden Bistro.

Morgonens föredragshållare var vår rotarykamrat Mats Johansson som gav perspektiv till nutidens utmaningar med inflation, räntor med sina 40 år som kreditgivare, helt klart högaktuellt.

Det blev en intressant resa med inslag och upplevelser från det ”glada 80-talet”, fastighetsbubblan på 90-talet, avregleringar och flera ekonomiska förändringar som påverkat synen på kreditgivning under hans 40 år som kreditgivare.

Avslutningsvis fick vi till oss vad som är viktigt såväl för kreditgivare som företagare i samband med kreditpropåer.

Tack till Mats, gäster, Oden Bistro och alla rotarianer som bidrog till ett fint möte.

Nästa frukostmöte äger rum den 9 februari
Frukostmöte med Mats Johansson, 40 år som kreditgivare  Per Frykner 2023-01-25 23:00:00Z 0

Frukostmöte med Jonas Creutz, Mio Trollhättan

artikeltumnagel
Torsdagen den 12 januari
 
Vårtermins första möte gav en bra start på torsdagsmorgonen och andra halvan av rotaryåret.

Nytt för denna termin är att vi träffas på ny plats och tid i lokalerna hos Oden Bistro för frukostklubbmöte.

Stämningen var god och vårt fokus på nätverkande, kamratskap och fina föredrag kändes lyckat.

Dagens föredragshållare var Jonas Creutz, Mio Trollhättan som utsågs till Årets Företagare i Trollhättan.

Jonas gav en intressant inblick i att arbeta med möbler och heminredning, möbelbutiken Mio Trollhättan, ledarskap och en spännande resa i företaget, och inte minst utmärkelsen Årets Företagare.

Tack till Jonas, gäster, Oden Bistro och alla rotarianer som bidrog till ett fint möte.

Nästa frukostmöte äger rum den 26 januari.
Frukostmöte med Jonas Creutz, Mio Trollhättan Per Frykner 2023-01-11 23:00:00Z 0

EGO-föredrag av Patrik Edvardsson

artikeltumnagel
Fredagen den 9 december
 
Under fredagens klubbmöte fick vi lära känna vår nyaste medlem, Patrik Edvardsson, fastighetschef vid Svenska Kyrkan Trollhättan när han höll sitt EGO-föredrag.
 
Patrik har en gedigen erfarenhet av byggbranschen och ett spännande uppdrag i sin senaste roll.
 
Vi är glada att Patrik har valt att bli medlem hos oss.
EGO-föredrag av Patrik Edvardsson Per Frykner 2022-12-08 23:00:00Z 0

Rotary hjälper Ukraina i vinter

artikeltumnagel
Nu är det dags att skicka varma kläder och pengar! 
 
Tillsammans med övriga Rotary-klubbar har vi ett gemensamt initiativ för att samla ihop förnödenheter och pengar till behövande i Ukraina.
Rotary hjälper Ukraina i vinter Mats Johansson 2022-12-06 23:00:00Z 0

Samhällskommittén

Fredagen den 2 december
 
Under fredagen fick vi lyssna till våra rotarykamrater Barbro Holmgren och Mats Johansson från Samhällskommittén som berättade om alla våra fina projekt och engagemang vi har i vår klubb.
 
Vid samma tidpunkt deltog även ett par av oss i begravningen av vår vän och rotarykamrat Theodor Ahrenberg i Trollhättans Kyrka.
 
Kyrkan var välfylld av familj, vänner och kollegor som fick uppleva ett vackert och personligt avsked.
Samhällskommittén Per Frykner 2022-12-01 23:00:00Z 0

Företagarna

artikeltumnagel
Fredagen den 25 november
 
På lunchmötet under fredagen fick vi en inblick i Företagarnas organisation och dess möjligheter av företagaren och rotarianen Ulrika Sundén Berger, Vänersborg RK.
 
Företagarna ingår i Sveriges största företagarorganisation med 60 000 företagare/medlemmar och som vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och äga företag i vårt närområde och i hela Sverige.
 
Som medlem erbjuds man medlemsförmåner, är med och påverkar politiken, bidrar till samhällsengagemang och får ta del av såväl kunskap som rådgivning.
Företagarna Per Frykner 2022-11-24 23:00:00Z 0

RBN: Framtidens nyckeltal mer än bara finansiella?

artikeltumnagel
Fredagen den 25 november
 
Trollhättan RK:s forum för dialog och utveckling hade den 25 november frukostmöte hos SofiaSvensk Fastighetsförmedling
 
Morgonens tema: Framtidens nyckeltal mer än bara finansiella?

Ännu en meningsfull morgon! Varmt tack till Sofia, som tog emot oss denna mörka novembermorgon med brasan tänd och nybryggt kaffe.

Temat för dagen belyste framtidens nyckeltal och hur en ny generation nyckeltal växer fram vid sidan av de strikt finansiella. Det förefaller vara en generations och mognadsfråga hur vi både värderar och arbetar med dessa. En effektiv och strategisk kompetensförsörjning där vi
säkerställer bolagets konkurrenskraft på både lång och kort sikt ligger i fokus hos majoriteten av bolag. De senaste åren har det skett ett uppvaknande och en större medvetenhet. Det ”bubblar” under ytan när konsumentinflytande, klimatansvar och ett attraktivt
arbetsgivarvarumärke ställer ökade krav på transparens och trovärdighet.

Stort tack till Daniel Larsson, Auktoriserad revisor och kontorschef på PwC, som introducerade oss i denna nuläges och framtidsspaning.

Tack också till alla som medverkade för öppna , kloka och generösa reflektioner och erfarenheter kring detta tema.

Nästa möte är fredag 27 januari boka i kalendern redan nu!
Ser fram emot det!
RBN: Framtidens nyckeltal mer än bara finansiella? Ulrika Leyon Bertilsson 2022-11-24 23:00:00Z 0

Rotarystipendiater

artikeltumnagel
Fredagen den 18 november
 
Under fredagens möte hade vi årets stipendiater Sarah Isacson och Liza Backlund som föredragshållare.
 
Vi fick en intressant presentation av deras kandidatuppsats i företagsekonomi som avhandlade komponentredovisning inom kommuner.
 
Föredraget gavs med stort engagemang från de båda och gav oss en bra inblick i bakgrund och utmaningar, såväl i deras studie som hur det ser ut runt om i kommunerna med komponentredovisning.
 
 
 
Rotarystipendiater Per Frykner 2022-11-17 23:00:00Z 0

Pocahontas

artikeltumnagel
Fredagen den 11 november
 
På fredagens lunchmöte tog vår rotarykamrat Thomas Carlberger med oss på en historisk resa och hans egna släktband till Pocahontas, ett mycket intressant föredrag som avslutades med kloka ord om vad vi kan lära av ursprungsbefolkningen att leva med och respektera naturen.
 
Vi hedrade även vår bortgångne vän och Rotarykamrat Theodor Ahrenberg med en tyst minut.
Pocahontas Per Frykner 2022-11-10 23:00:00Z 0

Rotary Seniorer besökte Konsthallen

artikeltumnagel
Tisdagen den 8 november
 
Under tisdagen besökte Rotary Seniorer Trollhättans Konsthall, träffen inleddes med en trevlig lunch på Nova Mat & Möten.
 
Rotarianer med respektive och gäster från Trollhättan Inner Wheel deltog och fick en uppskattad guidning i Konsthallen av Stina Stigells Nya skulpturer.

Detta är en slags byggande skulptur, där delar blir till helheter och där färger har betydelse. Konstnären är intresserad av det vardagliga och det förbisedda.

Som avslutning lyssnade man till musikern Alex Li, 10 år gammal som kommer att spela på flygel. Alex är en fantastisk musiktalang.

Han kommer även att spela med Robert Wells i Winter Rhapsody i Hebe teater den 3 december.

Rotary Seniorer besökte Konsthallen Per Frykner 2022-11-07 23:00:00Z 0

Årsmöte och Sole Mar

artikeltumnagel
Fredagen den 4 november
 
Fredagens möte ägnades till årsmöte för rotaryåret 2021/2022, där Past President Dan Fogelberg föredrog
 
Efter årsmötet fick vi en presentation av vår Rotarylägenhet Sole Mar.
 
Besök gärna Sole Mars egen hemsida och boka in en vecka.
Årsmöte och Sole Mar Per Frykner 2022-11-03 23:00:00Z 0

Klubbforum

artikeltumnagel
Fredagen den 28 oktober
 
Under fredagens klubbmöte genomförde vi klubbforum i mindre grupper för att diskutera vårt engagemang som rotarianer och klubbens möten efter årsskiftet, där vi under andra delen av Rotaryåret behöver hitta alternativ till nuvarande möteslokal.
 
Vår inkommande President Mats Johansson ledde forumet med frågeställningarna: Vad är bra, vad kan bli bättre och hur blir det bättre.
 
Trots kort om tid fick vi fram flera bra medskick i det kommande arbetet med att utveckla klubben.
 
Mentorskapet för nya medlemmar är viktigt där mentorerna behöver ta en tydligare roll, närvaro och engagemang från oss medlemmar spelar roll för bra program, upplevd kamratskap och nätverkande i sann rotaryanda.
 
Styrelsen och kommittéerna kommer att engageras i arbetet på olika sätt framöver.
 
 
 
 
Klubbforum Per Frykner 2022-10-27 22:00:00Z 0

RBN: Närhet, trots fysisk distans?

artikeltumnagel
Fredagen den 28 oktober
 
På fredagsmorgonen så genomförde vi det tredje dialogforumet i Rotary Business Network detta Rotaryår där Leissner Data, Trollhättan med vår rotarykamrat Per Frykner stod som värd.
 
Temat för morgonmötet var: Närhet, trots fysisk distans?
 
Ännu en meningsfull morgon! Temat för dagen handlade om det ”nya normala” med ett mer flexibelt arbetsliv och att hitta lösningar som både är bra för företaget och bra för medarbetaren när det gäller distansarbete.

Attraktionskraften och också utmaningen ligger, inte helt oväntat, i fingertoppskänsla och att situationsanpassa ledarskapet tydlighet och trygghet kring förväntningar och prioriteringar tillsammans med förmåga att se och läsa in varje medarbetares behov.
 
Tydlighet, tillit och utvärdering/uppföljning leder till lärdomar kring vad som passar vissa situationer, men inte andra.
 
Många vittnar om effektivitetsförbättringar och tidsvinster, medan samarbeten och sociala kontakter är de största utmaningarna.
 
Låt företaget vara en laddstation och underskatta inte betydelsen av det sociala samspelet och samskapandet som sker i korridorer, på raster och när vi fysiskt möts.
RBN: Närhet, trots fysisk distans? Ulrika Leyon Bertilsson 2022-10-27 22:00:00Z 0

Rhodins Classic Car

artikeltumnagel
Fredagen den 21 oktober
 
Under denna vecka gjorde vid ett företagsbesök på Rhodins Classic Car där Anders och Carina Rohdin tog emot oss med ett fantastiskt värdskap.
 
Vi fick uppleva företagets historia, utveckling och utmaningar till kuriosa om bilföretagen Rolls-Royce och Bentley.
 
Besöket avslutades med en rundvandring i verkstaden där varje bil hade sin historia och själ utöver just varumärkena.
Rhodins Classic Car Per Frykner 2022-10-20 22:00:00Z 0

Guvernörsbesök

artikeltumnagel
Fredagen den 14 oktober
 
Denna fredags gästades vi av vår Distriktsguvernör Thomas L Olsson från Göteborg Örgryte RK.
 
Thomas träffade delar av klubbens styrelse strax innan ordinarie klubbmöte och fick en genomgång av organisationen, sammanslagningen, våra fina projekt och framtiden.
 
Under klubbmötet fick vi ta del av Thomas historia som hade inslag av Rotary redan som barn fram till Guvernörsuppdraget i år, vad som änder i Distriktet och årets tema i Rotary, Imagine Rotary.
Guvernörsbesök Per Frykner 2022-10-13 22:00:00Z 0

Framtidsfullmakter

artikeltumnagel
Fredagen den 7 oktober
 
Under fredagens lunchmöte lyssnade vi till vår rotarykamrat och advokat Lars Häller som gav ett intressant föredrag om Framtidsfullmakter.
 
Vi lärde oss att det finns många och tankeväckande formuleringar att tänka på inför ålderdomen medan huvudet är intakt.
 
Framtidsfullmakt är ett dokument man bör upprätta med en juridiskt skolad person för undvikande av konflikter senare i livet.
 
Under mötet valde vi 3 st elektorer till årsmötet, valda blev Per Frykner, Dan Fogelberg och Pia Fogelberg samt fick en presentation på förslag till styrelse och revisor för nästkommande Rotaryår 2023/2024. Valen avgörs den 4 november på vårt årsmöte.
Framtidsfullmakter Per Frykner 2022-10-06 22:00:00Z 0
Rotary Seniorer besökte Vänersborgs Museum Per Frykner 2022-10-05 22:00:00Z 0

RBN: Hur återerövrar vi bildningens epok?

artikeltumnagel
Fredagen den 30 september
 
På fredagsmorgonen så genomförde vi det andra dialogforumet i Rotary Business Network detta Rotaryår där Kunskapsförbundet Väst, Vänersborg med vår rotarykamrat Johan Olofsson stod som värd.
 
Temat för morgonmötet var: Hur återerövrar vi bildningens epok?
 
Ännu en meningsfull morgon! Världen är i ständig förändring och ger oss idag anledning att reflekteraöver hur historia möter framtid i vårt bekväma höghastighetsamhälle.
 
Bildningsresan, förmåga till empati, etik och moral startar i tidiga år i hem och familj för att fortsätta genomsyras och utvecklas i skolan och genom kultur och arbetsliv.
 
Hur kan vi tillsammans ta ansvar för att bildningsresan blir mer jämlik oberoende av socioekonomisk bakgrund.
 
Stort tack till alla öppna, kloka och generösa reflektioner och erfarenheter kring detta tema.
RBN: Hur återerövrar vi bildningens epok? Per Frykner 2022-09-29 22:00:00Z 0

Utvecklingen av Odenfastigheten

artikeltumnagel
Fredagen den 30 september
 
Vid fredagens möte fick vi en uppdatering om vad som händer i Odenhuset av Patric Westdahl. Där det senaste tillskottet är den nya biografen som kommer att ha premiär i december.
 
Ägaren till Odenhuset berättade även om andra områden och orter som man bidrar med utvecklingen för, där Sylte Center var ett kommande.
 
Projekten är ambitiösa och det undgår väl ingen att Odenhuset har förändrats den senaste tiden.
 
Premiären av en ny biograf kommer även påverka vår egen klubbs möjligheter att träffas på nuvarande mötesplats efter årsskiftet.
 
Där har styrelsen startat arbetet med att se över alternativ såväl vad gäller krögare som kan ta emot oss till mötestider som passar klubben utifrån våra behov samt planerar att lyssna av er medlemmar.
 
Vilket sker närmast under klubbforum i slutet av oktober. Har du själv idéer eller bidrag så kontakta våra klubbmästare.
Utvecklingen av Odenfastigheten Per Frykner 2022-09-29 22:00:00Z 0

Pallplats för utmärkelsen Årets stadskärna 2022P

artikeltumnagel
Fredagen den 23 september
 
Under fredagens möte valde vi in en ny medlem i vår klubb. Patrik Edvardsson fastighetschef med klassifikationen Real Estate Manager presenterades av sin fadder Pia Fogelberg och fick därefter namnbricka samt Rotary-nål.
 
Patrik kommer att hålla sitt EGO-föredrag den 2 december och börjar sitt medlemskap med att ingå i klubbmästarkommittén för att lära känna klubben på bästa sätt. Varmt välkommen Patrik!
 
Föredraget hölls av vår rotarykamrat Marcus Pallvid, verksamhetsledare och centrumutvecklare på City Trollhättan om resan till pallplats för utmärkelsen Årets stadskärna 2022.
 
Som trollhättebo är det lätt att glömma hur mkt positivt som händer och har hänt under de senaste åren med vår stad. Där Marcus med storytelling på ett fint sätt ramade in hur aktörer från det offentliga, näringslivet och Trollhätteborna själva krockat arm till pallplatsen för utmärkelsen.
Pallplats för utmärkelsen Årets stadskärna 2022P Per Frykner 2022-09-22 22:00:00Z 0

Corporate Governance

artikeltumnagel
Fredagen den 16 september
 
Under fredagens lunchmöte fick vi ett föredrag om Corporate Governance av vår rotarykamrat Semir Facic. Föredraget var baserat på en utbildningsdel i den MBA som Semir genomför.
 
De tankegångar och bestämmelser som presenterades gav upphov till samtal under mötet för såväl vår egen klubbs verksamhet som medlemmars uppdrag och engagemang.
 
Delar av föredraget bistod även vår rotarykamrat Stefan Frifelt, revisor med fakta och konkreta exempel.
 
Vi tackar våra rotarykamrater för att de engagerar sig och delar med sig av sitt yrkesliv.
 
 
Corporate Governance Per Frykner 2022-09-15 22:00:00Z 0

Årets Rotarygolf

artikeltumnagel
 
Tisdagen den 13 september
 
Årets Rotarygolf mellan Trollhättan RK, Vänersborg RK och Vänersborg Aurora RK har nu genomförts.
 
Fredrik Ottosson vann med 38 poäng, Vänersborg Rotaryklubb, stort grattis!
 
Vår rotarykamrat och intendent Helena Vinnerholt kom tvåa med 37 poäng
 
Alla var överens om att det var en härlig dag, en fin och välskötta bana och vädret blev bättre och bättre!
Årets Rotarygolf Per Frykner 2022-09-12 22:00:00Z 0

Genomgång av ClubRunner

artikeltumnagel
Fredagen den 9 september 2022
 
Idag hade vi genomgång av vårt nya IT-system ClubRunner, där vi orienterade oss kring distriktets båda hemsidor samt klubbens egna.
 
Utöver detta tittade vi närmare på hur man loggar in, återställer sitt lösenord, de funktioner vi har tillgång till efter att vi loggat in och möjligheten att nu även att använda den mobila app som ger oss information om klubbens medlemmar, funktionärer och program.
 
För en del är det ett större steg att komma i gång medans andra känner igen sig. Under mötet önskades även mer information eller guider, där våra kamrater i övriga distrikt lagt ner tid på att sammanställa guider som vi kan ta del av.
 
Besök våra Distriktssidor som finns i menyn på vår hemsida
 
Appen finns i både Android och Apples appstore, sök på ClubRunner. För att kunna använda appen behöver du logga in med ditt konto, i vår klubb är användarnamnet den e-postadress som detta veckobrev skickas till.
Genomgång av ClubRunner Per Frykner 2022-09-08 22:00:00Z 0

Rotary i Shanghai

artikeltumnagel

Trollhättan den 2 september 2022

Under fredagens lunchmöte lyssnade vi och inspirerades av vår rotarykamrat Jenny Iodlovsky Norrby, som inte bara gav ett intressant föredrag om sitt besök hos Rotary i Shanghai med dess kontraster utan även gav en spännande glimt av hennes år som President och dess möjligheter att utvecklas som rotarian med det fina yrkesnätverk vi har.

Under presentationen berättade Jenny bland annat om förstegen till dagens satellitklubbar som hon upptäckte hos Rotary i Shanghai redan 2013/2014. Ni kanske läst Jennifer Jones senaste utskick där hon lyfter möjligheten för oss att mötas utöver det vanliga, som går i mångfaldens tecken.

Jag som President känner mig stolt över att vi i Trollhättan RK redan anammat det även om det inte är rena satellitklubbar, vi har vårt Rotary Business Network och vårt Rotary Seniorer, som erbjuder aktiviteter utöver det vanliga klubbmötet.

Rotary i Shanghai Per Frykner 2022-09-01 22:00:00Z 0

Varför bildning

artikeltumnagel
Trollhättan den 26 augusti 2022
 
Fredagen startade med morgonmöte i Rotary Business Network och temat, Varför bildning.
 
Vår kamrat Mikael Nordberg introducerade galant ämnet och Ingela Karlsson stod som värd för mötet under ledning av Ulrika Leyon Bertilsson.
 
Som deltagare känner jag tacksamhet och uppskattning, inte bara för ämnet som gav kloka inspel och reflektioner utan även för hur vi på ett fint sätt kan engagera oss och dela med oss i Rotary.
Varför bildning Per Frykner 2022-08-25 22:00:00Z 0

Vad händer på elmarknaden

artikeltumnagel
Fredagen den 26 augusti 2022
 
Lunchmötet gav oss ökad förståelse och kunskap om vår elmarknad, pedagogiskt och väl framfört av vår kamrat Magnus Westberg.
 
Vi fick en bra inblick kring bland annat utbyggnaden av den svenska energiförsörjningen under 1900-talet, avregleringens påverkan, Sveriges förutsättningar för elförsörjning och en inblick i framtidens energiförsörjning.
Vad händer på elmarknaden Per Frykner 2022-08-25 22:00:00Z 0

Pridefestival, Trollhättan

artikeltumnagel
Trollhättan den 19 augusti 2022
 
Under vårt första ordinarie klubbmöte detta rotaryår fick vi lyssna till arrangörerna Said och Rebecka som berättade om årets Pridefestival i Trollhättan.
 
Vi fick en tillbakablick på åren som gått såväl före pandemin med parad som under med digitala arrangemang till årets upplaga som återigen kunde ske fysiskt i lördags samt utmaningar som finns för HBTQIA+.
 
Vid vårt första möte gästades vi även av Renée Jonson (President) och Jeanette Gynning (DITS), Lerum Aspen RK samt Ulla-Britt Andreasson (PDG), Landvetter Råda RK och kusinerna till Jenny, Polly, Harriet och Rut.
 
Ett trevligt och kamratligt besök som stärker mina egna tankar och värderingar om vad Rotary kan innebära. (DITS = Distriktets IT-samordnare, i detta fall ansvarig för ClubRunner), (PDG = Past District Governor)
Pridefestival, Trollhättan Per Frykner 2022-08-18 22:00:00Z 0

Presidentskifte

artikeltumnagel
Fredagen den 17 juni 2022
 
Ett år går fort och denna fredag var det dags för Presidentskifte i vår klubb. President Dan Fogelberg summerade sitt år och tackade av ett par rotarykamrater med varsin ros för deras finnas insatser för klubben under året.
 
Proceduren med Presidentbytet mellan Dan Fogelberg och Per Frykner gjordes för andra gången, sist var det 9 år sedan i dåvarande Trollhättan-Strömkarlen RK.
 
Tillträdande President Per Frykner redogjorde för temat under 2022/2023 som går under Imagine Rotary och gav en inblick i att både vara rotarian och vad året kommer att bjuda på.
 
Vid överlämningen presenterades även assisterande President Jenni, en gåva från vännerna i Lerum Aspen RK och Landvetter Råda RK, iklädd årets färger.
 
 
Presidentskifte Per Frykner 2022-06-16 22:00:00Z 0 Imagine Rotary,Landvetter Råda RK,Lerum Aspen RK,presidentskifte

Utflykt till Lilla Edets sluss

artikeltumnagel
Torsdagen den 16 juni 2022
 
Idag har Rotary Seniorer varit på utflykt vid Lilla Edets sluss. Slussen, som är Sveriges äldsta (byggd 1609), har över 413 år på nacken och är ett imponerande bygge och konstruktion.
 
I samband med besöket passade vi även på att uppvakta Bosse Sundström på sin 80-års dag. En lika imponerande man att lära känna! Grattis!
Utflykt till Lilla Edets sluss Per Frykner 2022-06-15 22:00:00Z 0

Hjälpsändning till Ukraina

artikeltumnagel
Fredagen den 10 juni 2022
 
Under fredagens möte besöktes vi av fotografen Joachim Nywall som berättade om sin strapatsrika resa med hjälpsändning till Ukraina.
 
I en fullastad van körde Joachim och hans vän Livio Benedetto med siktet inställt på Ukraina. Tyvärr hade de inte möjlighet att komma in i landet, det var för riskfyllt.
Men de stannade i Moldavien, det land som tagit emot flest flyktingar från Ukraina.
 
Deras insatser mottogs med enorm tacksamhet och glädje.
 
Joachim visade bilder som verkligen berörde och vi står fast att han är en oerhört skicklig fotograf.
 
De har en sida på Facebook; Trollhättan & Vänersborg helps and supports Ukraina.
 
Vill man stödja deras verksamhet kan man swisha pengar till : 0708840825 och märk med ”gåva Ukraina ”.
Hjälpsändning till Ukraina Marcus Pallvid 2022-06-09 22:00:00Z 0 ukraina
Ett stycke svensk industrihistoria som långt ifrån är slut Per Frykner 2022-06-02 22:00:00Z 0 industrihistoria,sjuntorp

Årets stipendiemottagare

artikeltumnagel
Fredagen den 3 juni 2022
 
Här syns årets stipendiemottagare Liza Backlund och Sarah Isacson tillsammans med klubbens president Dan Fogelberg.
 
Liza och Sarah har tillsammans skrivit uppsatsen. "En kvalitativ studie kring komponentredovisningens utmaningar" och får med den Trollhättan Rotarys stipendie för bästa uppsats med motiveringen:
 
"Denna grupp har självständigt sökt och formulerat ett forskningsproblem från redovisningens praktik. Uppsatsen kombinerar på ett briljant sätt tidigare forskning och redovisningsreglering för att undersöka aktuell redovisningspraktik i kommuner avseende komponentredovisningens utmaningar. Deras uppsats bidrar med tankeväckande resultat kring en redovisningspraktik under utveckling."
Årets stipendiemottagare Marcus Pallvid 2022-06-02 22:00:00Z 0 Högskolan Väst,Stipendie,University West

Nya kyrkoherden i Trollhättan

artikeltumnagel
Fredagen den 20 maj 2022
 
Rotarymötet fredagen den 20/5 besöktes av den nye kyrkoherden i Trollhättan; Henrik Törnqvist.
 
Henrik är en otroligt engagerad person, som började sin bana som sjömanspräst i Rotterdam.
 
Han är uppvuxen i prästgården i Lane Ryr, därefter skolgång i Uddevalla och nu verksam i Trollhättan.
 
Han har även varit kyrkoherde i Biskopsgården och Bergsjön, samt har ett starkt engagemang i Stadsmissionen.
 
Som kyrkoherde i Trollhättan har han redan satt en stark prägel på integrationsarbetet i staden.
 
Henrik har bred och god kontakt med övriga trossamfund i staden och verkar för att skapa gemenskap och förståelse mellan grupper.
 
Ni som missade fredagens möte missade helt klart en karismatisk och synnerligen intressant person. 
 
En person vi hoppas snart få träffa igen!
Nya kyrkoherden i Trollhättan Marcus Pallvid 2022-05-19 22:00:00Z 0 kyrkoherde

Oppostionsrådet på besök

artikeltumnagel
Fredagen den 13 maj 2022
 
Fredagens möte besöktes av Peter Eriksson, moderat politiker och oppositionsråd i Trollhättans stad.
 
Peter gav oss en omvärldsanalys och berörde energikrisens effekter, det fruktansvärda kriget i Ukraina, den nya, befarade krisen som kommer att drabba världen, i form av livsmedelskris.
 
Vi diskuterade även bostadssituationen, skola och utbildning, samt att Peter även gav oss möjlighet att ställa massa frågor.
Oppostionsrådet på besök Marcus Pallvid 2022-05-12 22:00:00Z 0 trollhättan

Vårt Rotary

artikeltumnagel
Fredagen den 29 april 2022
 
Fredagens möte leddes av inkommande president Per Frykner som berättade om vårt Rotary.
 
Per är en mycket aktiv Rotarian och han berättade om den gångna helgens PETS- möte.

Dessutom blev vi undervisade i Rotariana, mycket viktigt i vår verksamhet att känna till våra kärnvärden.
Vårt Rotary Per Frykner 2022-04-28 22:00:00Z 0 gotrollhattan,rotary,rotarythn
Tags