Klimatfrågan i fokus: Ett viktigt dialogforum hos Rotary Business Network

artikeltumnagel
Fredagen den 26 maj
 
Maj månads dialogforum i Rotary Business Network hölls hos Per Frykner i Leissner Datas lokaler i Innovatum District.
 
Temat för dagen leddes av Thomas Carlberger som på ett förträffligt sätt belyste klimatfrågan i IPCC:s senaste rapport nr. 6, från mars i år, som ger en indikation om olika scenarier beroende på fattade beslut och policies. Rapportens kortversion på 38 sidor är inte helt lättsmält, vilket kan medföra att den inte får den spridning den förtjänar. Utsikterna att begränsa temperaturökningen till 1,5°C med dagens planerade åtgärder är begränsade och det ser svårt ut även att stanna vid 2,0°C. Möjliga effekter av klimatförändringarna pekar enligt rapporten på allvarligare och mer långtgående konsekvenser än hittills rapporterat. Avslutningsvis behandlas hur bråttom det är att implementera åtgärderna.
 
Rapporten avslutas med en slutkläm: Våra val och aktiviteter det närmaste decenniet kommer att ha följdverkningar för mänskligheten i tusentals år.
 
Dialog och diskussion tar upp både engagemang, ansvar och strutsmentalitet i frågeställningen och när effekterna inte är tillräckligt känn- och märkbara i vår direkta närhet är benägenhet till aktion mindre. Även mediernas ansvar kring vad och hur situation, konsekvenser och framsteg rapporteras lyfts, samt hur skönlitteraturen kan hitta andra vägar för att nå förståelse och engagemang. Det bubblar under ytan, både avseende forskning, ny teknik och andra initiativ. Det gäller att hitta en balans mellan lallande positivitet och skrämmande dystopi. Genom mänsklighetens historia har människan hittat olika vägar till kreativ anpassning och för att hantera existentiell ångest kan det egna personliga ställningstagande och steget bidra till en meningsfull skillnad. En politisk kraftsamling och enighet i frågan får vi troligtvis inte se i närtid, även om vi innefattas av den lilla procentandel av befolkning, som står för betydande klimatavtryck.
 
Tack Per Frykner för ett gott värdskap och Thomas och alla ni andra för att ni förgyller morgonen med mening, klokskap och mycket intressanta diskussioner.
 
Passar på att önska en fin sommar!
 
Nästa möte: fredag 25 augusti 
Klimatfrågan i fokus: Ett viktigt dialogforum hos Rotary Business Network Ulrika Leyon Bertilsson 2023-05-25 22:00:00Z 0

Budgetgodkännande och välkomnande av Utbytesstudent under torsdagens klubbforum

artikeltumnagel
Torsdagen den 25 maj
 
På torsdagsmorgonen var det dags för budgetgenomgång och klubbforum.
 
Vår blivande president, Mats Johansson, introducerade den nya budgeten för rotaryåret 2023/2024. Medlemsavgiften kommer att förbli densamma, och kassan är fortsatt stabil. Budgeten är också väl balanserad, vilket klubbmötet enhälligt godkände.
 
Dessutom fick vi nöjet att höra en presentation av Taichi Matsumoto, utbytesstudent från Japan. Han ansluter till oss genom avtalet om The Global Grant Scholarship. Vår egen rotarykamrat, Thomas Carlberger, kommer att fungera som hans huvudkontakt. Vi hälsar Taichi Matsumoto varmt välkommen till vår klubb!
 
I mötets slutskede gick vi igenom resultaten från den enkät som skickats ut. Den är ett viktigt verktyg för styrelsen för att förstå hur ändringar i tidpunkt, innehåll och program har påverkat medlemmarnas upplevelser.
 
Mötet avslutades med ett dialogforum kring engagemang, där många insiktsfulla åsikter lyftes fram.
Budgetgodkännande och välkomnande av Utbytesstudent under torsdagens klubbforum Per Frykner 2023-05-24 22:00:00Z 0

Företagsbesök hos Binar

artikeltumnagel
Torsdagen den 4 maj
 
Under denna veckas klubbmötet fick vi privilegiet att besöka Binar, en del av Argynnis Group, en framstående svensk familjeägd industrikoncern grundad 1984.
 
Företaget, med huvudkontor i Trollhättan, specialiserar sig på att förvärva och utveckla nischade företag, vilket gav oss en fascinerande inblick i en framgångsrik och mångfacetterad verksamhet.
 
Under besöket fick vi möjlighet att dyka djupt in i företagets huvudområden som gav en bra inblick i verksamheten.
 
Företagets passion och engagemang för företagsutveckling var tydlig när vi träffade Leif Gustavsson, en av företagets ledande personer. Gustavsson delade företagets tillväxtambitioner och förklarade hur de hanterar generationsväxlingar inom familjeägda företag.
 
Besöket gav oss även en exklusiv rundtur på företaget, där vi fick ta del av deras historia, nuvarande verksamhet och framtidsplaner. Det var verkligen en uppskattad rundvandring i pågående leveranser.
 
Vi ser fram emot att följa Argynnis Groups fortsatta resa och framgångar.
Företagsbesök hos Binar Per Frykner 2023-05-03 22:00:00Z 0

Rotary Business Network tar upp ålderism och åldersdiskriminering i sitt Business Network

artikeltumnagel
Fredagen den 28 april
 
På fredagsmorgonen samlades medlemmar och gäster i Rotary Business Network, ett forum för dialog och utveckling i ett mindre format.
 
Efter en gemensam och trevlig frukost från Pino Sal, inledde Ulrika Leyon Bertilsson dagens tema - Ålderism och åldersdiskriminering.
 
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan åldersdiskriminering, som är olagligt i Sverige sedan 2009, och ålderism. Ålderism innebär de attityder och fördomar som banar väg för åldersdiskriminering och möjliggör den. Ofta grundar sig dessa på stereotypa och föråldrade uppfattningar om olika åldersgrupper, vilket kan påverka både unga och äldre.
 
Sverige har utmärkt sig negativt i detta avseende, med mindre respekt för erfarenhet och årsrikedom jämfört med andra länder. Deltagarna diskuterade orsakssamband bakom denna utveckling, och tog upp tankar från författaren Mats Alvesson.
 
Under mötet utforskades fakta och myter kring åldersdiskriminering och ålderism, samt konsekvenser för enskilda individer, företag och samhället i stort. En viktig fråga som berördes var den motsägelsefulla situationen där både kompetensbrist och kompetenssvinn existerar samtidigt.
 
Gruppdeltagarna delade med sig av sina egna erfarenheter och reflektioner kring temat, vilket ledde till en givande diskussion. Det uppmuntrades till självreflektion kring egna fördomar och hur man kan bidra till en mer positiv utveckling.
 
Rotary Business Network fortsätter att vara engagerade i att skapa medvetenhet och föra dialog kring viktiga samhällsfrågor som ålderism och åldersdiskriminering.
 
Genom att lyfta dessa ämnen hoppas vi öka förståelsen och bidra till en mer inkluderande och rättvis framtid för alla.
 
Dialogforumet var mycket uppskattat med meningsfulla och intressanta diskussioner.
 
Nästa möte i Rotary Business Network kommer att äga rum fredagen den 26 maj.

Missa inte detta tillfälle att engagera dig i ännu en spännande och tankeväckande diskussion!
Rotary Business Network tar upp ålderism och åldersdiskriminering i sitt Business Network Per Frykner 2023-04-27 22:00:00Z 0

Inspirerande möte med Daniel Muruka från Rotary Doctors i Ljungskile

artikeltumnagel
Under onsdagseftermiddagen bjöd Ljungskile Rotaryklubb in till ett inspirerande möte med Daniel Muruka, som deltar i programmet Rent Vatten i Kenya. Rotarianer från flera klubbar och några elever från Folkhögskolan deltog i mötet, där de fick ta del av Daniels berättelse om sitt arbete och erfarenheter i Kenya.
 
Daniel Muruka höll ett engagerande föredrag om sitt hemland, sin uppväxt och sitt arbete med Community Nursing Services. Denna organisation samarbetar med Rotary Doctors i västra Kenya för att förbättra hälsa och sjukvård i området. Svenska läkare som åker till Kenya för att arbeta med Rotary Doctors har på senare tid förändrat sitt arbetssätt. Istället för att behandla patienter direkt fungerar de nu som utbildare, mentorer och utvärderare för lokal sjukvårdspersonal, inklusive läkare och sjuksköterskor.
 
Målet med detta nya arbetssätt är att den lokala sjukvårdspersonalen ska klara av att sköta arbetet på egen hand inom ungefär tre år. Därefter kommer verksamheten att flyttas till ett nytt område i Kenya. Förutom traditionell hälso- och sjukvård, omfattar verksamheten även prenatal och postnatal mödravård, familjeplanering och kampen mot barnäktenskap.
 
Ett särskilt fokus ligger på att motverka kvinnlig omskärelse, något som tyvärr fortfarande förekommer i vissa delar av Kenya. Rotary Doctors arbetar aktivt med att bilda ungdomsgrupper bestående av både flickor och pojkar, där de diskuterar genital hälsa och delar ut preventivmedel som P-piller, kondomer och mensskydd.
 
Arbetet med Rotary Doctors innefattar såväl medicinsk behandling som förebyggande hälsovård och socialmedicinska insatser. Detta innebär att verksamheten strävar efter att ersätta gamla traditioner med moderna levnadssätt, vilket förbättrar livsvillkoren för både kvinnor och män i regionen. Flickor ges möjlighet till skolgång, och arbetet motverkar tonårsgraviditeter och könsstympning.
 
Rotary Doctors gör ett oerhört viktigt och betydelsefullt arbete i Kenya, och mötet med Daniel Muruka gav både insikt och inspiration till de närvarande rotarianerna och eleverna.
Inspirerande möte med Daniel Muruka från Rotary Doctors i Ljungskile Per Frykner 2023-04-25 22:00:00Z 0

Rotaryklubbarna samarbetar för en välgörenhetskväll till förmån för barn i Ukraina

artikeltumnagel
Rotaryklubbarna i Trollhättan, Vänersborg och Vänersborg Aurora gick samman för att arrangera en oförglömlig välgörenhetskväll under temat "Världens fred - barnens framtid". 
 
Evenemanget ägde rum i Vänersborgs kyrka, och samtliga intäkter gick oavkortat till barn i Ukraina.
 
Konferencier för kvällen var Erik Blix, som ledde den fullsatta kyrkan genom ett program fyllt av musik och inspirerande tal.
 
Huvudtalaren, ledarskribent Karl af Geijerstam, diskuterade demokrati och demokratiska processer i sitt anförande.
 
Kyrkoherde Gunilla Martinsson hälsade alla välkomna och gav en tankeställare om ordet hopp. Tetiana Tkach delade med sig av sin resa från Ukraina till Sverige, och en fjärdeklass från Vargön sjöng och läste egna dikter om hopp inför framtiden. Alex Li, från Trollhättan, förtrollade publiken med flera musikstycken på flygel, medan sopransolist Jonna Ydenius framförde verk ackompanjerad av Helene Mossberg/Hjerten. Windband, från Vänersborgs musikskola, inledde och avslutade programmet. 
 
Jan Kenneth Johansson, tidigare präst i Vänersborg, höll avslutningsorden innan alla deltagare och åhörare gemensamt sjöng "I natt jag drömde något som…". Det var en stark och känslosam stund när alla ställde sig upp vid orden "…reste sig och sa: det finns inga soldater mer…", och inget öga förblev torrt. 
 
Ett stort tack riktas till alla som bidragit till välgörenhetskvällen. 
 
Tack vare er insats har insamlingen samlat in strax över 42 000 kronor till stöd för barn i Ukraina.
Rotaryklubbarna samarbetar för en välgörenhetskväll till förmån för barn i Ukraina Per Frykner 2023-04-25 22:00:00Z 0

Rotary Seniorer njuter av en lärorik utflykt till Lidköping och Vänersmuseum

artikeltumnagel
Rotary Seniorer njuter av en lärorik utflykt till Lidköping och Vänersmuseum
 
Den 25 april anordnade Rotary Seniorer en utflykt till den vackra staden Lidköping. Dagen började med en gemensam lunch, där deltagarna kunde umgås och njuta av god mat innan det var dags för det spännande besöket på Vänersmuseum.
 
På Vänersmuseum fick deltagarna lära sig om vattnets betydelse för befolkningen i området, samt Vänerns rika djur- och växtliv. Museet erbjuder en inblick i den fascinerande historien kring både sjön och staden Lidköping.
 
Förutom den intressanta informationen om Vänern, kunde besökarna även utforska Lidköpings historia genom olika utställningar på museet.
 
Utflykten till Lidköping och Vänersmuseum blev en minnesvärd och lärorik dag för alla inblandade.
 
Rotary Seniorer fortsätter att erbjuda sina medlemmar spännande och kulturella upplevelser genom välorganiserade utflykter och evenemang.
Rotary Seniorer njuter av en lärorik utflykt till Lidköping och Vänersmuseum Per Frykner 2023-04-24 22:00:00Z 0

Besök hos Trollhättans Värmeverk: Kunskap & Gemenskap

artikeltumnagel
Torsdagen den 20 april
 
Torsdagsmorgonen bjöd på en intressant upplevelse när vi besökte Trollhättans Energis Värmeverk på Stallbacka!
 
Solen sken över anläggningen, där vi fick en spännande rundvandring och lärde oss om allt från skogsflisets ankomst och vägning till de olika processerna innan värmepannan och leveransen.
 
Efter vår upptäcktsfärd bjöds vi på goda frallor och kaffe, medan Johan Johnsson från Affärsstyrning och Jonas Bergqvist, Försäljningschef på Trollhättan Energi, gav oss en intressant presentation om företagets verksamhet varvat med frågor från oss Rotarianer.
 
Ett stort tack till Johan och Jonas för deras generösa värdskap och bidrag till vår klubb!
 
Vi ser redan fram emot nästa klubbmöte den 4 maj, då vi kommer att besöka det lokala Trollhätteföretaget Binar.
Besök hos Trollhättans Värmeverk: Kunskap & Gemenskap Per Frykner 2023-04-19 22:00:00Z 0

Skärtorsdagens frukostmöte - en succé med speeddating!

artikeltumnagel
Skärtorsdagen den 6 april
 
Under skärtorsdagens frukostmöte samlades ett glatt gäng rotarianer och gäster på Oden Bistro för en spännande och givande aktivitet - speeddating!
 
Det här var en fin möjlighet för alla att lära känna varandra bättre och stärka gemenskapen inom vår Rotaryklubb.
 
Vår rotarykamrat, Jenny Iodlovsky Norrby, hade förberett en lista med intressanta frågor som hjälpte oss med samtalen. Med 6 minuter per par var vi alla upptagna med att ställa frågor och dela med oss av våra erfarenheter och tankar.
 
Tiden gick i rasande fart, och innan vi visste ordet av hade vårt speeddating-evenemang nått sitt slut. Alla var överens om att det var ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra mer och skapa ännu starkare band inom klubben som vi planerar att genomföra igen.
 
Tack till alla som deltog och bidrog till att göra skärtorsdagens frukostmöte till ett lyckat möte.
 
Nästa frukostmöte äger rum den 20:e april, då vi kommer att göra ett företagsbesök hos Trollhättan Energi ABs Värmeverk.
Skärtorsdagens frukostmöte - en succé med speeddating! Per Frykner 2023-04-12 22:00:00Z 0

Dumhetsparadoxen och dess långsiktiga konsekvenser

artikeltumnagel
Mars månads dialogforum i Rotary Business Network ägde rum hos Mikael Nordberg på Folkuniversitetets lokaler.
 
Ulrika Leyon Bertilsson ledde evenemanget med temat "Dumhetsparadoxen", baserat på Mats Alvessons bok med samma namn.
 
Diskussionen fokuserade på att förstå och hantera de långsiktiga konsekvenserna av "funktionell dumhet" och hur vi kan bygga ett mer meningsfullt och konstruktivt förhållningssätt till detta fenomen.
 
Funktionell dumhet är något som vi alla är en del av, men det är viktigt att identifiera och tackla de farligaste fallgroparna.
 
En del av lösningen kan vara att arbeta med de svenska värderingarna som Alvesson beskriver i sin bok – 4F: försiktighet, följsamhet, feghet och förljugenhet.
 
Stress och brist på reflektion kan leda till urvattnad jargong och specialiserat tunnelseende, vilket i sin tur kan skapa etisk stress och samvetsstress som kan göra oss sjuka.
 
Det är viktigt att komma ihåg att vi alla är en del av förändringen, antingen genom våra aktiva handlingar eller genom vår underlåtenhet att agera.
 
Det vi fokuserar på växer och utvecklas, och mogna, kloka och orädda ledare behöver släppa sitt eget ego för att hjälpas åt att bana väg för ett självkritiskt granskande och ett långsiktigt perspektiv som gynnar åtminstone de kommande sju generationerna.
 
Dialogforumet var mycket uppskattat, och deltagarna tackade Mikael Nordberg för hans gästfrihet samt alla närvarande för deras bidrag till meningsfulla och intressanta diskussioner.
 
Nästa möte i Rotary Business Network kommer att äga rum fredagen den 28 april, med temat "Ålderism – sant eller falskt?". Missa inte detta tillfälle att engagera dig i ännu en spännande och tankeväckande diskussion!
Dumhetsparadoxen och dess långsiktiga konsekvenser Per Frykner 2023-03-30 22:00:00Z 0

Inspirerande frukostmöte med Micael Lawson från RECAS

artikeltumnagel
Denna vecka hade vår Rotaryklubb ett inspirerande och välbesökt frukostmöte.
 
Vi hade äran att välkomna Micael Lawson, VD för det snabbväxande företaget RECAS, som berättade om sin fascinerande resa från en liten by i Jämtland till Trollhättan.
 
Micael delade med sig av sin erfarenhet av att bli ägare och VD för RECAS, ett företag som inte bara fokuserar på tillväxt och framgång, utan även på att ta stort socialt ansvar för både sina anställda och det samhälle de verkar i.
 
Hans berättelse var en påminnelse om att vi alla kan göra en skillnad och att företagande och socialt ansvarstagande kan gå hand i hand.
 
Under mötet fick vi också höra om hur RECAS har bidragit till att etablera en utvecklingsdel för det välkända företaget NIBE här i Trollhättan. Detta är ytterligare ett exempel på hur samarbete mellan företag och samhälle kan skapa positiva effekter och stärka den lokala ekonomin.
 
Vi tackar Micael Lawson för att han tog sig tid att besöka vår klubb och dela med sig av sin inspirerande resa. Tack även till alla gäster, Oden Bistro och Rotarianer.
 
Det är genom sådana möten som vi kan lära av varandra, bli inspirerade och hitta nya sätt att engagera oss i vårt lokala samhälle och världen omkring oss.
 
Nästa frukostmöte äger rum den 6:e april, och denna gång bjuder vi in till en spännande och annorlunda aktivitet – speeddating! Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna dina klubbmedlemmar och gäster på ett roligt och snabbt sätt.
Inspirerande frukostmöte med Micael Lawson från RECAS Per Frykner 2023-03-22 23:00:00Z 0

En inspirerande rundtur hos GKN Aerospace

artikeltumnagel

Torsdagen den 9 mars

Denna veckas frukostmöte blev ett uppskattat företagsbesök hos GKN Aerospace, en av de ledande aktörerna inom flyg- och rymdindustrin.

Under besöket fick vi en övergripande presentation av GKN Aerospace-koncernen och deras olika affärsområden. Företaget har en imponerande bredd inom kommersiell flygindustri, militärflyg och det mycket fascinerande rymdområdet, även känt som "Rocket Science". 

Vi upptäckte att GKN Aerospace inte bara fokuserar på produktion och underhåll, utan också lägger stor vikt vid forskning och utveckling. De har ett gediget forskningsteam som arbetar med att förbättra och innovera inom branschen. 

Det mest inspirerande för oss var att få en djupare förståelse för företagets hållbarhetsarbete. Det är tydligt att GKN Aerospace är engagerade i att minska sin miljöpåverkan och strävar efter att bli mer hållbara i alla aspekter av sin verksamhet. 

Vi är mycket tacksamma för att vi fick möjligheten att besöka GKN Aerospace och få en unik inblick i deras verksamhet.

Stort tack till alla som bidrog, GKN, gäster och Rotarianer.

Nästa frukostmöte äger rum den 23 mars då Micael Lawson, VD och ägare av RECAS berättar om hur han byggt upp ett företag med socialt ansvarstagande och nyckelfaktorer för utveckling av företaget.

En inspirerande rundtur hos GKN Aerospace Per Frykner 2023-03-08 23:00:00Z 0

3-minuter med Lars Wijkmark

artikeltumnagel
Fredagen den 24 februari
 
Vid morgonens Rotary Business Network inledde vår rotarykamrat Lars med 3 minuter där han gav oss en bild av hur stadens handel och utseende förändrats från förr till nu, butiker som skohandel, leksaker, järnhandel har försvunnit medans bl.a. gym- och skönhetssalonger tillkommit.

Tidsresan för Trollhättan med dess förflutna till nutid och ett antal frågor som avstamp från Lars gav fortsatt intressanta dialoger runt bordet under morgonen.

Som vanligt bidrog alla 12 deltagare till en givande och medryckande dialog där vi alla har olika minnen, erfarenheter och inblick i utvecklingen kring vår stad.

Eftersom gruppen utgjordes av en härlig blandning av bland annat lokala fastighetsägare, infödda samt inflyttade trollhättebor och företagare fanns det mycket att samtala kring.

Vi enades om att vi bor, verkar och lever i en fantastisk stad med en unik framåtanda där vi alla har tankar och idéer om hur vi alla kan göra något för en fortsatt positiv utveckling i stort och smått.

Mötet avslutades med att vi tackade Per för gästfriheten och för en härligt generös frukost som vi bjöds på och en påminnelse om att nästa möte hålls fredagen den 31 mars på Folkuniversitetet med utgångspunkt i boken ”Dumhetsparadoxen – den funktionella dumhetens fördelar och nackdelar”, inbjudan till detta möte kommer att skickas ut längre fram.
3-minuter med Lars Wijkmark Per Frykner 2023-02-23 23:00:00Z 0

En skatterådgivares vardag

artikeltumnagel
Torsdagen den 23 februari
 
På torsdagsmorgonen fick vi en bra start med goda samtal, frukost och föredrag.
 
Denna morgon gästades vi av skatterådgivaren Marie Richardsson, PwC.

Marie gav oss insikt i såväl hennes vardag som intressanta frågeställningar, konsekvenser och annat bra att tänka på kring ägande, försäljning och överlåtelser av bolag.

Vi startade även upp med våra 3-minutare, där Past President Dan Fogelberg berättade om sig själv, med alltifrån privat, intressen, engagemang i Rotary, yrkesliv till vart han befinner sig nu.

Dagen till ära är även Rotarys årsdag som vi alla påmindes om.

Tack till Marie, gäster, Dan, Oden Bistro och alla rotarianer som bidrog till ett fint möte.

Nästa frukostmöte äger rum den 9 mars då vi besöker GKN.
En skatterådgivares vardag Per Frykner 2023-02-22 23:00:00Z 0

Sovjetunionen, varför blev det, som det blev

artikeltumnagel
Torsdagen den 9 februari

Under torsdagsmorgonen samlades vi återigen för ett trevligt klubbmöte hos Oden Bistro med frukost, goda samtal och föredrag.

Morgonens föredragshållare var vår rotarykamrat Mikael Nordberg, Historiker som berättade om Sovjetunionen, varför blev det, som det blev.

Ett spännande och intressant föredrag som gav oss en tidsresa och förståelse från början av Sovjetunionen till dess sönderfall och upplösning med inslag om den systematiska terrorn, utrensningar och dess konsekvenser.

Tack till Mikael, gäster, Oden Bistro och alla rotarianer som bidrog till ett fint möte.

Nästa frukostmöte äger rum den 23 februari.
Sovjetunionen, varför blev det, som det blev Per Frykner 2023-02-08 23:00:00Z 0

Besök på Trollhättan Vänersborg Airport

artikeltumnagel
Måndagen den 30 januari
 
Idag träffades Rotary Seniorer med respektive på Trollhättan Vänersborg Airport för en trevlig gemensam lunch och föredrag.

Under träffen fick man lyssna till Carina som driver cafeterian vid flygplatsen och flygplatschefen Anna Råhnängen som informerade flygplatsens funktion och framtidsplaner med bl.a. Black Swan, fraktdrönare.
Besök på Trollhättan Vänersborg Airport Per Frykner 2023-01-29 23:00:00Z 0

RBN: Så undviker du onödiga konflikter

artikeltumnagel

Fredagen den 27 januari

Januari månads möte i Rotary Business Network hölls i Handelsbankens lokaler. Tack Ingela för att du ordnat med frukosten!

Ämnet för dagen var kompanjons- och aktieägaravtal. Lars Häller inledde mötet med att kort berätta om vad ett sådant avtal kan och bör innehålla. Efter det följde diverse vittnesmål om erfarenheter av kompanjonskap både som rådgivare och inte minst från deltagare som är eller varit delägare i bolag. Betydelsen av att ha ett genomarbetat innehåll i avtalet blev tydligt! 

Vi var eniga om att ett väl författat avtal som hålls levande är en viktig grund för ett lyckat kompanjonskap men också ett viktigt verktyg när man vill eller måste dela på sig.

Tack Lars och övriga deltagare för att ni delade med er av era erfarenheter i ämnet.

RBN: Så undviker du onödiga konflikter Mats Johansson 2023-01-26 23:00:00Z 0

Frukostmöte med Mats Johansson, 40 år som kreditgivare
 

artikeltumnagel
Torsdagen den 26 januari
 
Vi fick en bra start på torsdagsmorgonen med föredrag, frukost, nätverkande och goda samtal vid borden på Oden Bistro.

Morgonens föredragshållare var vår rotarykamrat Mats Johansson som gav perspektiv till nutidens utmaningar med inflation, räntor med sina 40 år som kreditgivare, helt klart högaktuellt.

Det blev en intressant resa med inslag och upplevelser från det ”glada 80-talet”, fastighetsbubblan på 90-talet, avregleringar och flera ekonomiska förändringar som påverkat synen på kreditgivning under hans 40 år som kreditgivare.

Avslutningsvis fick vi till oss vad som är viktigt såväl för kreditgivare som företagare i samband med kreditpropåer.

Tack till Mats, gäster, Oden Bistro och alla rotarianer som bidrog till ett fint möte.

Nästa frukostmöte äger rum den 9 februari
Frukostmöte med Mats Johansson, 40 år som kreditgivare  Per Frykner 2023-01-25 23:00:00Z 0

Frukostmöte med Jonas Creutz, Mio Trollhättan

artikeltumnagel
Torsdagen den 12 januari
 
Vårtermins första möte gav en bra start på torsdagsmorgonen och andra halvan av rotaryåret.

Nytt för denna termin är att vi träffas på ny plats och tid i lokalerna hos Oden Bistro för frukostklubbmöte.

Stämningen var god och vårt fokus på nätverkande, kamratskap och fina föredrag kändes lyckat.

Dagens föredragshållare var Jonas Creutz, Mio Trollhättan som utsågs till Årets Företagare i Trollhättan.

Jonas gav en intressant inblick i att arbeta med möbler och heminredning, möbelbutiken Mio Trollhättan, ledarskap och en spännande resa i företaget, och inte minst utmärkelsen Årets Företagare.

Tack till Jonas, gäster, Oden Bistro och alla rotarianer som bidrog till ett fint möte.

Nästa frukostmöte äger rum den 26 januari.
Frukostmöte med Jonas Creutz, Mio Trollhättan Per Frykner 2023-01-11 23:00:00Z 0

EGO-föredrag av Patrik Edvardsson

artikeltumnagel
Fredagen den 9 december
 
Under fredagens klubbmöte fick vi lära känna vår nyaste medlem, Patrik Edvardsson, fastighetschef vid Svenska Kyrkan Trollhättan när han höll sitt EGO-föredrag.
 
Patrik har en gedigen erfarenhet av byggbranschen och ett spännande uppdrag i sin senaste roll.
 
Vi är glada att Patrik har valt att bli medlem hos oss.
EGO-föredrag av Patrik Edvardsson Per Frykner 2022-12-08 23:00:00Z 0

Rotary hjälper Ukraina i vinter

artikeltumnagel
Nu är det dags att skicka varma kläder och pengar! 
 
Tillsammans med övriga Rotary-klubbar har vi ett gemensamt initiativ för att samla ihop förnödenheter och pengar till behövande i Ukraina.
Rotary hjälper Ukraina i vinter Mats Johansson 2022-12-06 23:00:00Z 0

Samhällskommittén

Fredagen den 2 december
 
Under fredagen fick vi lyssna till våra rotarykamrater Barbro Holmgren och Mats Johansson från Samhällskommittén som berättade om alla våra fina projekt och engagemang vi har i vår klubb.
 
Vid samma tidpunkt deltog även ett par av oss i begravningen av vår vän och rotarykamrat Theodor Ahrenberg i Trollhättans Kyrka.
 
Kyrkan var välfylld av familj, vänner och kollegor som fick uppleva ett vackert och personligt avsked.
Samhällskommittén Per Frykner 2022-12-01 23:00:00Z 0

Företagarna

artikeltumnagel
Fredagen den 25 november
 
På lunchmötet under fredagen fick vi en inblick i Företagarnas organisation och dess möjligheter av företagaren och rotarianen Ulrika Sundén Berger, Vänersborg RK.
 
Företagarna ingår i Sveriges största företagarorganisation med 60 000 företagare/medlemmar och som vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och äga företag i vårt närområde och i hela Sverige.
 
Som medlem erbjuds man medlemsförmåner, är med och påverkar politiken, bidrar till samhällsengagemang och får ta del av såväl kunskap som rådgivning.
Företagarna Per Frykner 2022-11-24 23:00:00Z 0

RBN: Framtidens nyckeltal mer än bara finansiella?

artikeltumnagel
Fredagen den 25 november
 
Trollhättan RK:s forum för dialog och utveckling hade den 25 november frukostmöte hos SofiaSvensk Fastighetsförmedling
 
Morgonens tema: Framtidens nyckeltal mer än bara finansiella?

Ännu en meningsfull morgon! Varmt tack till Sofia, som tog emot oss denna mörka novembermorgon med brasan tänd och nybryggt kaffe.

Temat för dagen belyste framtidens nyckeltal och hur en ny generation nyckeltal växer fram vid sidan av de strikt finansiella. Det förefaller vara en generations och mognadsfråga hur vi både värderar och arbetar med dessa. En effektiv och strategisk kompetensförsörjning där vi
säkerställer bolagets konkurrenskraft på både lång och kort sikt ligger i fokus hos majoriteten av bolag. De senaste åren har det skett ett uppvaknande och en större medvetenhet. Det ”bubblar” under ytan när konsumentinflytande, klimatansvar och ett attraktivt
arbetsgivarvarumärke ställer ökade krav på transparens och trovärdighet.

Stort tack till Daniel Larsson, Auktoriserad revisor och kontorschef på PwC, som introducerade oss i denna nuläges och framtidsspaning.

Tack också till alla som medverkade för öppna , kloka och generösa reflektioner och erfarenheter kring detta tema.

Nästa möte är fredag 27 januari boka i kalendern redan nu!
Ser fram emot det!
RBN: Framtidens nyckeltal mer än bara finansiella? Ulrika Leyon Bertilsson 2022-11-24 23:00:00Z 0

Rotarystipendiater

artikeltumnagel
Fredagen den 18 november
 
Under fredagens möte hade vi årets stipendiater Sarah Isacson och Liza Backlund som föredragshållare.
 
Vi fick en intressant presentation av deras kandidatuppsats i företagsekonomi som avhandlade komponentredovisning inom kommuner.
 
Föredraget gavs med stort engagemang från de båda och gav oss en bra inblick i bakgrund och utmaningar, såväl i deras studie som hur det ser ut runt om i kommunerna med komponentredovisning.
 
 
 
Rotarystipendiater Per Frykner 2022-11-17 23:00:00Z 0

Pocahontas

artikeltumnagel
Fredagen den 11 november
 
På fredagens lunchmöte tog vår rotarykamrat Thomas Carlberger med oss på en historisk resa och hans egna släktband till Pocahontas, ett mycket intressant föredrag som avslutades med kloka ord om vad vi kan lära av ursprungsbefolkningen att leva med och respektera naturen.
 
Vi hedrade även vår bortgångne vän och Rotarykamrat Theodor Ahrenberg med en tyst minut.
Pocahontas Per Frykner 2022-11-10 23:00:00Z 0

Rotary Seniorer besökte Konsthallen

artikeltumnagel
Tisdagen den 8 november
 
Under tisdagen besökte Rotary Seniorer Trollhättans Konsthall, träffen inleddes med en trevlig lunch på Nova Mat & Möten.
 
Rotarianer med respektive och gäster från Trollhättan Inner Wheel deltog och fick en uppskattad guidning i Konsthallen av Stina Stigells Nya skulpturer.

Detta är en slags byggande skulptur, där delar blir till helheter och där färger har betydelse. Konstnären är intresserad av det vardagliga och det förbisedda.

Som avslutning lyssnade man till musikern Alex Li, 10 år gammal som kommer att spela på flygel. Alex är en fantastisk musiktalang.

Han kommer även att spela med Robert Wells i Winter Rhapsody i Hebe teater den 3 december.

Rotary Seniorer besökte Konsthallen Per Frykner 2022-11-07 23:00:00Z 0

Årsmöte och Sole Mar

artikeltumnagel
Fredagen den 4 november
 
Fredagens möte ägnades till årsmöte för rotaryåret 2021/2022, där Past President Dan Fogelberg föredrog
 
Efter årsmötet fick vi en presentation av vår Rotarylägenhet Sole Mar.
 
Besök gärna Sole Mars egen hemsida och boka in en vecka.
Årsmöte och Sole Mar Per Frykner 2022-11-03 23:00:00Z 0

Klubbforum

artikeltumnagel
Fredagen den 28 oktober
 
Under fredagens klubbmöte genomförde vi klubbforum i mindre grupper för att diskutera vårt engagemang som rotarianer och klubbens möten efter årsskiftet, där vi under andra delen av Rotaryåret behöver hitta alternativ till nuvarande möteslokal.
 
Vår inkommande President Mats Johansson ledde forumet med frågeställningarna: Vad är bra, vad kan bli bättre och hur blir det bättre.
 
Trots kort om tid fick vi fram flera bra medskick i det kommande arbetet med att utveckla klubben.
 
Mentorskapet för nya medlemmar är viktigt där mentorerna behöver ta en tydligare roll, närvaro och engagemang från oss medlemmar spelar roll för bra program, upplevd kamratskap och nätverkande i sann rotaryanda.
 
Styrelsen och kommittéerna kommer att engageras i arbetet på olika sätt framöver.
 
 
 
 
Klubbforum Per Frykner 2022-10-27 22:00:00Z 0

RBN: Närhet, trots fysisk distans?

artikeltumnagel
Fredagen den 28 oktober
 
På fredagsmorgonen så genomförde vi det tredje dialogforumet i Rotary Business Network detta Rotaryår där Leissner Data, Trollhättan med vår rotarykamrat Per Frykner stod som värd.
 
Temat för morgonmötet var: Närhet, trots fysisk distans?
 
Ännu en meningsfull morgon! Temat för dagen handlade om det ”nya normala” med ett mer flexibelt arbetsliv och att hitta lösningar som både är bra för företaget och bra för medarbetaren när det gäller distansarbete.

Attraktionskraften och också utmaningen ligger, inte helt oväntat, i fingertoppskänsla och att situationsanpassa ledarskapet tydlighet och trygghet kring förväntningar och prioriteringar tillsammans med förmåga att se och läsa in varje medarbetares behov.
 
Tydlighet, tillit och utvärdering/uppföljning leder till lärdomar kring vad som passar vissa situationer, men inte andra.
 
Många vittnar om effektivitetsförbättringar och tidsvinster, medan samarbeten och sociala kontakter är de största utmaningarna.
 
Låt företaget vara en laddstation och underskatta inte betydelsen av det sociala samspelet och samskapandet som sker i korridorer, på raster och när vi fysiskt möts.
RBN: Närhet, trots fysisk distans? Ulrika Leyon Bertilsson 2022-10-27 22:00:00Z 0

Rhodins Classic Car

artikeltumnagel
Fredagen den 21 oktober
 
Under denna vecka gjorde vid ett företagsbesök på Rhodins Classic Car där Anders och Carina Rohdin tog emot oss med ett fantastiskt värdskap.
 
Vi fick uppleva företagets historia, utveckling och utmaningar till kuriosa om bilföretagen Rolls-Royce och Bentley.
 
Besöket avslutades med en rundvandring i verkstaden där varje bil hade sin historia och själ utöver just varumärkena.
Rhodins Classic Car Per Frykner 2022-10-20 22:00:00Z 0

Guvernörsbesök

artikeltumnagel
Fredagen den 14 oktober
 
Denna fredags gästades vi av vår Distriktsguvernör Thomas L Olsson från Göteborg Örgryte RK.
 
Thomas träffade delar av klubbens styrelse strax innan ordinarie klubbmöte och fick en genomgång av organisationen, sammanslagningen, våra fina projekt och framtiden.
 
Under klubbmötet fick vi ta del av Thomas historia som hade inslag av Rotary redan som barn fram till Guvernörsuppdraget i år, vad som änder i Distriktet och årets tema i Rotary, Imagine Rotary.
Guvernörsbesök Per Frykner 2022-10-13 22:00:00Z 0

Framtidsfullmakter

artikeltumnagel
Fredagen den 7 oktober
 
Under fredagens lunchmöte lyssnade vi till vår rotarykamrat och advokat Lars Häller som gav ett intressant föredrag om Framtidsfullmakter.
 
Vi lärde oss att det finns många och tankeväckande formuleringar att tänka på inför ålderdomen medan huvudet är intakt.
 
Framtidsfullmakt är ett dokument man bör upprätta med en juridiskt skolad person för undvikande av konflikter senare i livet.
 
Under mötet valde vi 3 st elektorer till årsmötet, valda blev Per Frykner, Dan Fogelberg och Pia Fogelberg samt fick en presentation på förslag till styrelse och revisor för nästkommande Rotaryår 2023/2024. Valen avgörs den 4 november på vårt årsmöte.
Framtidsfullmakter Per Frykner 2022-10-06 22:00:00Z 0
Rotary Seniorer besökte Vänersborgs Museum Per Frykner 2022-10-05 22:00:00Z 0

RBN: Hur återerövrar vi bildningens epok?

artikeltumnagel
Fredagen den 30 september
 
På fredagsmorgonen så genomförde vi det andra dialogforumet i Rotary Business Network detta Rotaryår där Kunskapsförbundet Väst, Vänersborg med vår rotarykamrat Johan Olofsson stod som värd.
 
Temat för morgonmötet var: Hur återerövrar vi bildningens epok?
 
Ännu en meningsfull morgon! Världen är i ständig förändring och ger oss idag anledning att reflekteraöver hur historia möter framtid i vårt bekväma höghastighetsamhälle.
 
Bildningsresan, förmåga till empati, etik och moral startar i tidiga år i hem och familj för att fortsätta genomsyras och utvecklas i skolan och genom kultur och arbetsliv.
 
Hur kan vi tillsammans ta ansvar för att bildningsresan blir mer jämlik oberoende av socioekonomisk bakgrund.
 
Stort tack till alla öppna, kloka och generösa reflektioner och erfarenheter kring detta tema.
RBN: Hur återerövrar vi bildningens epok? Per Frykner 2022-09-29 22:00:00Z 0

Utvecklingen av Odenfastigheten

artikeltumnagel
Fredagen den 30 september
 
Vid fredagens möte fick vi en uppdatering om vad som händer i Odenhuset av Patric Westdahl. Där det senaste tillskottet är den nya biografen som kommer att ha premiär i december.
 
Ägaren till Odenhuset berättade även om andra områden och orter som man bidrar med utvecklingen för, där Sylte Center var ett kommande.
 
Projekten är ambitiösa och det undgår väl ingen att Odenhuset har förändrats den senaste tiden.
 
Premiären av en ny biograf kommer även påverka vår egen klubbs möjligheter att träffas på nuvarande mötesplats efter årsskiftet.
 
Där har styrelsen startat arbetet med att se över alternativ såväl vad gäller krögare som kan ta emot oss till mötestider som passar klubben utifrån våra behov samt planerar att lyssna av er medlemmar.
 
Vilket sker närmast under klubbforum i slutet av oktober. Har du själv idéer eller bidrag så kontakta våra klubbmästare.
Utvecklingen av Odenfastigheten Per Frykner 2022-09-29 22:00:00Z 0

Pallplats för utmärkelsen Årets stadskärna 2022P

artikeltumnagel
Fredagen den 23 september
 
Under fredagens möte valde vi in en ny medlem i vår klubb. Patrik Edvardsson fastighetschef med klassifikationen Real Estate Manager presenterades av sin fadder Pia Fogelberg och fick därefter namnbricka samt Rotary-nål.
 
Patrik kommer att hålla sitt EGO-föredrag den 2 december och börjar sitt medlemskap med att ingå i klubbmästarkommittén för att lära känna klubben på bästa sätt. Varmt välkommen Patrik!
 
Föredraget hölls av vår rotarykamrat Marcus Pallvid, verksamhetsledare och centrumutvecklare på City Trollhättan om resan till pallplats för utmärkelsen Årets stadskärna 2022.
 
Som trollhättebo är det lätt att glömma hur mkt positivt som händer och har hänt under de senaste åren med vår stad. Där Marcus med storytelling på ett fint sätt ramade in hur aktörer från det offentliga, näringslivet och Trollhätteborna själva krockat arm till pallplatsen för utmärkelsen.
Pallplats för utmärkelsen Årets stadskärna 2022P Per Frykner 2022-09-22 22:00:00Z 0

Corporate Governance

artikeltumnagel
Fredagen den 16 september
 
Under fredagens lunchmöte fick vi ett föredrag om Corporate Governance av vår rotarykamrat Semir Facic. Föredraget var baserat på en utbildningsdel i den MBA som Semir genomför.
 
De tankegångar och bestämmelser som presenterades gav upphov till samtal under mötet för såväl vår egen klubbs verksamhet som medlemmars uppdrag och engagemang.
 
Delar av föredraget bistod även vår rotarykamrat Stefan Frifelt, revisor med fakta och konkreta exempel.
 
Vi tackar våra rotarykamrater för att de engagerar sig och delar med sig av sitt yrkesliv.
 
 
Corporate Governance Per Frykner 2022-09-15 22:00:00Z 0

Årets Rotarygolf

artikeltumnagel
 
Tisdagen den 13 september
 
Årets Rotarygolf mellan Trollhättan RK, Vänersborg RK och Vänersborg Aurora RK har nu genomförts.
 
Fredrik Ottosson vann med 38 poäng, Vänersborg Rotaryklubb, stort grattis!
 
Vår rotarykamrat och intendent Helena Vinnerholt kom tvåa med 37 poäng
 
Alla var överens om att det var en härlig dag, en fin och välskötta bana och vädret blev bättre och bättre!
Årets Rotarygolf Per Frykner 2022-09-12 22:00:00Z 0

Genomgång av ClubRunner

artikeltumnagel
Fredagen den 9 september 2022
 
Idag hade vi genomgång av vårt nya IT-system ClubRunner, där vi orienterade oss kring distriktets båda hemsidor samt klubbens egna.
 
Utöver detta tittade vi närmare på hur man loggar in, återställer sitt lösenord, de funktioner vi har tillgång till efter att vi loggat in och möjligheten att nu även att använda den mobila app som ger oss information om klubbens medlemmar, funktionärer och program.
 
För en del är det ett större steg att komma i gång medans andra känner igen sig. Under mötet önskades även mer information eller guider, där våra kamrater i övriga distrikt lagt ner tid på att sammanställa guider som vi kan ta del av.
 
Besök våra Distriktssidor som finns i menyn på vår hemsida
 
Appen finns i både Android och Apples appstore, sök på ClubRunner. För att kunna använda appen behöver du logga in med ditt konto, i vår klubb är användarnamnet den e-postadress som detta veckobrev skickas till.
Genomgång av ClubRunner Per Frykner 2022-09-08 22:00:00Z 0

Rotary i Shanghai

artikeltumnagel

Trollhättan den 2 september 2022

Under fredagens lunchmöte lyssnade vi och inspirerades av vår rotarykamrat Jenny Iodlovsky Norrby, som inte bara gav ett intressant föredrag om sitt besök hos Rotary i Shanghai med dess kontraster utan även gav en spännande glimt av hennes år som President och dess möjligheter att utvecklas som rotarian med det fina yrkesnätverk vi har.

Under presentationen berättade Jenny bland annat om förstegen till dagens satellitklubbar som hon upptäckte hos Rotary i Shanghai redan 2013/2014. Ni kanske läst Jennifer Jones senaste utskick där hon lyfter möjligheten för oss att mötas utöver det vanliga, som går i mångfaldens tecken.

Jag som President känner mig stolt över att vi i Trollhättan RK redan anammat det även om det inte är rena satellitklubbar, vi har vårt Rotary Business Network och vårt Rotary Seniorer, som erbjuder aktiviteter utöver det vanliga klubbmötet.

Rotary i Shanghai Per Frykner 2022-09-01 22:00:00Z 0

Varför bildning

artikeltumnagel
Trollhättan den 26 augusti 2022
 
Fredagen startade med morgonmöte i Rotary Business Network och temat, Varför bildning.
 
Vår kamrat Mikael Nordberg introducerade galant ämnet och Ingela Karlsson stod som värd för mötet under ledning av Ulrika Leyon Bertilsson.
 
Som deltagare känner jag tacksamhet och uppskattning, inte bara för ämnet som gav kloka inspel och reflektioner utan även för hur vi på ett fint sätt kan engagera oss och dela med oss i Rotary.
Varför bildning Per Frykner 2022-08-25 22:00:00Z 0

Vad händer på elmarknaden

artikeltumnagel
Fredagen den 26 augusti 2022
 
Lunchmötet gav oss ökad förståelse och kunskap om vår elmarknad, pedagogiskt och väl framfört av vår kamrat Magnus Westberg.
 
Vi fick en bra inblick kring bland annat utbyggnaden av den svenska energiförsörjningen under 1900-talet, avregleringens påverkan, Sveriges förutsättningar för elförsörjning och en inblick i framtidens energiförsörjning.
Vad händer på elmarknaden Per Frykner 2022-08-25 22:00:00Z 0

Pridefestival, Trollhättan

artikeltumnagel
Trollhättan den 19 augusti 2022
 
Under vårt första ordinarie klubbmöte detta rotaryår fick vi lyssna till arrangörerna Said och Rebecka som berättade om årets Pridefestival i Trollhättan.
 
Vi fick en tillbakablick på åren som gått såväl före pandemin med parad som under med digitala arrangemang till årets upplaga som återigen kunde ske fysiskt i lördags samt utmaningar som finns för HBTQIA+.
 
Vid vårt första möte gästades vi även av Renée Jonson (President) och Jeanette Gynning (DITS), Lerum Aspen RK samt Ulla-Britt Andreasson (PDG), Landvetter Råda RK och kusinerna till Jenny, Polly, Harriet och Rut.
 
Ett trevligt och kamratligt besök som stärker mina egna tankar och värderingar om vad Rotary kan innebära. (DITS = Distriktets IT-samordnare, i detta fall ansvarig för ClubRunner), (PDG = Past District Governor)
Pridefestival, Trollhättan Per Frykner 2022-08-18 22:00:00Z 0

Presidentskifte

artikeltumnagel
Fredagen den 17 juni 2022
 
Ett år går fort och denna fredag var det dags för Presidentskifte i vår klubb. President Dan Fogelberg summerade sitt år och tackade av ett par rotarykamrater med varsin ros för deras finnas insatser för klubben under året.
 
Proceduren med Presidentbytet mellan Dan Fogelberg och Per Frykner gjordes för andra gången, sist var det 9 år sedan i dåvarande Trollhättan-Strömkarlen RK.
 
Tillträdande President Per Frykner redogjorde för temat under 2022/2023 som går under Imagine Rotary och gav en inblick i att både vara rotarian och vad året kommer att bjuda på.
 
Vid överlämningen presenterades även assisterande President Jenni, en gåva från vännerna i Lerum Aspen RK och Landvetter Råda RK, iklädd årets färger.
 
 
Presidentskifte Per Frykner 2022-06-16 22:00:00Z 0 Imagine Rotary,Landvetter Råda RK,Lerum Aspen RK,presidentskifte

Utflykt till Lilla Edets sluss

artikeltumnagel
Torsdagen den 16 juni 2022
 
Idag har Rotary Seniorer varit på utflykt vid Lilla Edets sluss. Slussen, som är Sveriges äldsta (byggd 1609), har över 413 år på nacken och är ett imponerande bygge och konstruktion.
 
I samband med besöket passade vi även på att uppvakta Bosse Sundström på sin 80-års dag. En lika imponerande man att lära känna! Grattis!
Utflykt till Lilla Edets sluss Per Frykner 2022-06-15 22:00:00Z 0

Hjälpsändning till Ukraina

artikeltumnagel
Fredagen den 10 juni 2022
 
Under fredagens möte besöktes vi av fotografen Joachim Nywall som berättade om sin strapatsrika resa med hjälpsändning till Ukraina.
 
I en fullastad van körde Joachim och hans vän Livio Benedetto med siktet inställt på Ukraina. Tyvärr hade de inte möjlighet att komma in i landet, det var för riskfyllt.
Men de stannade i Moldavien, det land som tagit emot flest flyktingar från Ukraina.
 
Deras insatser mottogs med enorm tacksamhet och glädje.
 
Joachim visade bilder som verkligen berörde och vi står fast att han är en oerhört skicklig fotograf.
 
De har en sida på Facebook; Trollhättan & Vänersborg helps and supports Ukraina.
 
Vill man stödja deras verksamhet kan man swisha pengar till : 0708840825 och märk med ”gåva Ukraina ”.
Hjälpsändning till Ukraina Marcus Pallvid 2022-06-09 22:00:00Z 0 ukraina
Ett stycke svensk industrihistoria som långt ifrån är slut Per Frykner 2022-06-02 22:00:00Z 0 industrihistoria,sjuntorp

Årets stipendiemottagare

artikeltumnagel
Fredagen den 3 juni 2022
 
Här syns årets stipendiemottagare Liza Backlund och Sarah Isacson tillsammans med klubbens president Dan Fogelberg.
 
Liza och Sarah har tillsammans skrivit uppsatsen. "En kvalitativ studie kring komponentredovisningens utmaningar" och får med den Trollhättan Rotarys stipendie för bästa uppsats med motiveringen:
 
"Denna grupp har självständigt sökt och formulerat ett forskningsproblem från redovisningens praktik. Uppsatsen kombinerar på ett briljant sätt tidigare forskning och redovisningsreglering för att undersöka aktuell redovisningspraktik i kommuner avseende komponentredovisningens utmaningar. Deras uppsats bidrar med tankeväckande resultat kring en redovisningspraktik under utveckling."
Årets stipendiemottagare Marcus Pallvid 2022-06-02 22:00:00Z 0 Högskolan Väst,Stipendie,University West

Nya kyrkoherden i Trollhättan

artikeltumnagel
Fredagen den 20 maj 2022
 
Rotarymötet fredagen den 20/5 besöktes av den nye kyrkoherden i Trollhättan; Henrik Törnqvist.
 
Henrik är en otroligt engagerad person, som började sin bana som sjömanspräst i Rotterdam.
 
Han är uppvuxen i prästgården i Lane Ryr, därefter skolgång i Uddevalla och nu verksam i Trollhättan.
 
Han har även varit kyrkoherde i Biskopsgården och Bergsjön, samt har ett starkt engagemang i Stadsmissionen.
 
Som kyrkoherde i Trollhättan har han redan satt en stark prägel på integrationsarbetet i staden.
 
Henrik har bred och god kontakt med övriga trossamfund i staden och verkar för att skapa gemenskap och förståelse mellan grupper.
 
Ni som missade fredagens möte missade helt klart en karismatisk och synnerligen intressant person. 
 
En person vi hoppas snart få träffa igen!
Nya kyrkoherden i Trollhättan Marcus Pallvid 2022-05-19 22:00:00Z 0 kyrkoherde

Oppostionsrådet på besök

artikeltumnagel
Fredagen den 13 maj 2022
 
Fredagens möte besöktes av Peter Eriksson, moderat politiker och oppositionsråd i Trollhättans stad.
 
Peter gav oss en omvärldsanalys och berörde energikrisens effekter, det fruktansvärda kriget i Ukraina, den nya, befarade krisen som kommer att drabba världen, i form av livsmedelskris.
 
Vi diskuterade även bostadssituationen, skola och utbildning, samt att Peter även gav oss möjlighet att ställa massa frågor.
Oppostionsrådet på besök Marcus Pallvid 2022-05-12 22:00:00Z 0 trollhättan

Vårt Rotary

artikeltumnagel
Fredagen den 29 april 2022
 
Fredagens möte leddes av inkommande president Per Frykner som berättade om vårt Rotary.
 
Per är en mycket aktiv Rotarian och han berättade om den gångna helgens PETS- möte.

Dessutom blev vi undervisade i Rotariana, mycket viktigt i vår verksamhet att känna till våra kärnvärden.
Vårt Rotary Per Frykner 2022-04-28 22:00:00Z 0 gotrollhattan,rotary,rotarythn
Tags